Największe obawy konsumentów budzi dalszy wzrost cen produktów spożywczych, paliwa i gazu - wynika z opublikowanego w poniedziałek badania firmy GfK. W przypadku wszystkich tych kategorii odsetek zaniepokojonych Polaków przekroczył 60 proc.

W raporcie Current Consumer Mood firmy badawczej GfK wskazano, że 76 proc. ankietowanych spodziewa się podwyżek cen energii elektrycznej, 69 proc. – żywności, a 52 proc. – leków i produktów medycznych. Z kolei co czwarty Polak uważa, że w najbliższym czasie poziom inflacji przekroczy psychologiczną barierę 20 proc.

"Zbliżająca się zima budzi w pełni uzasadnione obawy związane z wydolnością domowych budżetów. Niestabilność gospodarcza i geopolityczna z jednej strony obniżają aktualne nastroje konsumenckie Polaków, a z drugiej potęgują pesymistyczne prognozy na przyszłość" - wskazała cytowana w poniedziałkowej informacji prasowej Katarzyna Żakowska z GfK.

Zwróciła uwagę, że badani najbardziej obawiają się dalszych wzrostów cen produktów spożywczych, paliwa oraz gazu. W przypadku wszystkich tych kategorii odsetek zaniepokojonych konsumentów przekroczył 60 proc. "Jedno miejsce dalej znajduje się kolejna strategiczna grupa produktów, jakimi są leki i produkty medyczne. Podwyżek w tym obszarze boi się co drugi z nas" – dodała.

Ekspertka GfK podkreśla, że podobne obawy towarzyszą Polakom od wielu miesięcy. Dotychczas znaczący odsetek konsumentów odczuł przede wszystkim wzrost cen żywności (81 proc.), paliw (77 proc.), energii elektrycznej (64 proc.) oraz gazu (54 proc.).

Dowodem na pesymizm polskich nabywców jest również fakt, że większy odsetek spodziewa się inflacji przekraczającej 25 proc., niż jej spowolnienia do tempa mniejszego niż 15 proc. rdr. - wskazali autorzy raportu.

"Już dwie trzecie konsumentów stara się rozsądniej gospodarować swoim budżetem i wydawać mniej pieniędzy niż zazwyczaj. Mamy tu do czynienia ze znaczącą zmianą postaw, ponieważ dokładnie rok temu takie deklaracje składała tylko połowa Polaków, co oznacza wzrost o 12 pp." – zaznaczyła Żakowska. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco