Uprawnieni złożyli 1,2 mln wniosków o wakacje kredytowe do końca sierpnia, poinformował Związek Banków Polskich. Dotyczyły one 860 tys. kredytów.

"Te liczby oznaczają, że wnioski złożyła już blisko połowy uprawnionych" - powiedział wiceprezes ZBP Tadeusz Białek podczas telekonferencji. Większa liczba wniosków wynika z tego, że uprawnieni składają niekiedy kilka wniosków dotyczących różnych okresów w których mogą skorzystać z wakacji kredytowych.

Wnioski o wakacje kredytowe często niezasadne

Odnosząc się do podkreślanej przez UOKiK dużej liczby skarg klientów banków związanych z wakacjami kredytowymi (w ub. tygodniu UOKiK informował o 800 takich skargach) wiceprezes stwierdził, że w wielu przypadkach są one niezasadne, a wina leży po stronie klientów.

Wnioski o wakacje kredytowe w kilku bankach?

"Jest wcale nie mała liczba osób, która składa fałszywe oświadczenie, że korzysta tylko z jednego kredytu hipotecznego zaciągniętego tylko na swoje potrzeby mieszkaniowe, podczas gdy składają wnioski w kilku bankach. Rekordzista złożył sześć takich wniosków. [...] To nie są marginalne przypadki" - wskazał Białek.

Cztery raty kredytu hipotecznego do zawieszenia

Wakacje kredytowe zostały wprowadzone ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Przewiduje ona, że kredytobiorca będzie mógł zawiesić spłatę czterech rat kredytu hipotecznego złotowego w tym roku i czterech (raz na kwartał w przyszłym).

Związek Banków Polskich szacował, że koszty tego rozwiązania dla całego sektora bankowego sięgną ok. 20 mld zł.

(ISBnews)