Kolejne pomysły na pomoc frankowym kredytobiorcom. Tym razem z Komisji Nadzoru Finansowego. Chodzi o przewalutowanie zobowiązania w szwajcarskiej walucie na złotówki.

Przedstawiciel KNF, Maciej Krzysztoszek nie wyklucza, że nadzór finansowy spojrzy przychylnym okiem na taki zabieg, nawet jeśli przewalutowanie nastąpi po kursie z dnia zaciągnięcia zobowiązania. Osoba, która by się na to zdecydowała, zdaniem KNF, powinna pokryć różnicę między poniesionym kosztem spłaty kredytu we frankach szwajcarskich, a kosztem, który poniosłaby, gdyby od początku był to kredyt w złotych.

Rozmówca IAR zastrzega jednak, że jest to wstępna propozycja, a nadzór finansowy potrzebuje czasu, żeby zbadać czy takie rozwiązanie miałoby sens. Komisja zbada też skutki takiego działania dla sektora bankowego.

Po wczorajszym posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej szefowie banków zadeklarowali, że ich instytucje uwzględnią ujemne stawki stóp procentowych. Bardziej korzystna stopa procentowa kredytów pozwoli łagodniej przejść przez okres wyższego kursu szwajcarskiej waluty.