Rozwiązanie problemu kredytów we frankach jest możliwe, ale musi być fair wobec wszystkich stron – zastrzega przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak

Jakie są koszty ostatniego umocnienia franka dla polskiego systemu finansowego?

To będzie wiadomo za jakiś czas. Wszystko, co się wydarzyło i dopiero wydarzy, będzie miało odzwierciedlenie w sprawozdawczości na koniec stycznia. Dziś mówienie o jakichś konkretnych skutkach byłoby nieodpowiedzialne. To, co się stało, oczywiście ma wpływ na sytuację polskich banków i samych kredytobiorców. Jednakże stopień bezpieczeństwa systemu bankowego jako całości zasadniczo się nie zmienia. Współczynniki kapitałowe pozostają nadal na wysokich poziomach. Tak przynajmniej wynika ze stress testów, jakie przeprowadziliśmy według metodologii opracowanej przez europejski organ nadzoru bankowego. Polskie banki przeszły je pozytywnie nawet przy deprecjacji złotego rzędu 5 zł za franka.