Komisja Nadzoru Finansowego niezwłocznie odpowie premier Ewie Kopacz w sprawie umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich - powiedział IAR Maciej Krzysztoszek z KNF.

Premier Ewa Kopacz zaleciła Komisji oraz Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbadanie działań banków w kontekście wzrostu kursu franka.

Chodzi o zmienianie przez banki ogólnych warunków kredytów denominowanych w walutach obcych.

Część instytucji finansowych jednostronnie postanowiła, że ujemny wskaźnik LIBOR, wynikający z ujemnych stóp procentowych we frankach, będą traktowały jako wynoszący zero.

KNF poinformował, ze analizuje wybrane umowy i możliwie najszybciej udzieli odpowiedzi premier Kopacz. Także UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.