"Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu nominalnym wzrosły o przeszło 12% w skali roku. Można powiedzieć, że trwa wyścig płac z cenami. Wyścig ten jest bardzo nierówny w poszczególnych sektorach gospodarki. Najmocniej wzrosły wynagrodzenia w górnictwie - o ponad 30% w skali roku, ich poziom w tej branży jest również najwyższy" - czytamy w raporcie.

BIEC podkreślił, że średnie wynagrodzenie w ujęciu realnym wzrosło w marcu br. jedynie o 1% i było to najniższe tempo wzrostu od blisko dwóch lat.

"Firmy nie będą w stanie utrzymać tak wysokiego tempa wzrostu wynagrodzeń w dłuższej perspektywie, bo zagrażać to będzie ich stabilności finansowej, zwłaszcza, że koszty po stronie producentów również rosną" - podsumowano w raporcie.

Reklama

(ISBnews)