W związku z pandemią Rzecznik Finansowy otrzymuje coraz więcej pytań związanych z finansami po śmierci członka rodziny; obawy dotyczą np. spłaty zaciągniętych kredytów czy pożyczek - informuje biuro RF i zapowiada webinarium w poświęcone tym kwestiom.

Zgodnie z wtorkową informacją, bliscy zmarłych dzwonią do ekspertów Rzecznika Finansowego z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi np. działań banków związanych z rachunkiem bankowym, kredytem czy pożyczką. Powtarzają się na przykład telefony od osób, które obawiają się, że będą musiały natychmiast spłacić długi zaciągnięte przez zmarłego. "Obecnie nie obowiązuje żaden przepis prawny, który powodowałby natychmiastową wymagalność kredytu w razie śmierci kredytobiorcy" - podkreśla biuro w RF w odpowiedzi.

Jak wyjaśnia Krzysztof Witkowski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego, decydującą rolę będzie pełnić wobec tego umowa kredytu. Jej warunki mogą przewidywać obowiązek natychmiastowej spłaty zobowiązania przez spadkobierców. "Jeśli takiego postanowienia nie ma, to zadłużenie kredytowe wejdzie w skład spadku po zmarłym jako jedno z pasywów spadkowych po spadkodawcy – tłumaczy Witkowski.

Dodaje, że warto też sprawdzić, czy do umowy kredytu lub pożyczki nie było dołączone ubezpieczenie na życie czy następstw nieszczęśliwych wypadków. Wówczas to towarzystwo ubezpieczeniowe może spłacić dług.

"Te wszystkie kwestie należy wyjaśnić przed decyzją o tym, czy przyjmiemy spadek i na jakich zasadach. Na jej podjęcie mamy pół roku od dnia śmierci spadkodawcy. Warto mieć na przykład pewność, że ubezpieczyciel rzeczywiście wywiąże się ze zobowiązania" – mówi Witkowski.

W trakcie zapowiadanego przez biuro RF webinarium będzie można dowiedzieć się więcej o zasadach odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe, terminach przedawnienia roszczeń wynikających z kredytu czy nawet jego umorzeniu. Ekspert wyjaśni, jak uzyskać dostęp do informacji o rachunku bankowym zmarłego oraz w jaki sposób uzyskać pieniądze zgromadzone na jego rachunku w chwili śmierci.

Bezpłatne webinarium „Finanse po śmierci członka rodziny” odbędzie się 18 marca 2021 r. o godzinie 16.00. Można się na nie zarejestrować, klikając link zamieszczony w informacji poświęconej tej sprawie, która znajduje się na stronie internetowej Rzecznika Finansowego.