Na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisano GO RISE MARKETS i Dristor Solutions Ltd. - poinformowała w poniedziałkowym komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego.

Jak wyjaśnił w poniedziałkowym komunikacie Jacek Barszczewski z Komisji Nadzoru Finansowego, w przypadku GO RISE MARKETS zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).

“Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie” - dodano.

Z kolei Dristor Solutions Ltd. skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia). Zawiadomienie zostało skierowane przez KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.