Jaką część zysku z trzyletnich lokat terminowych pochłania inflacja? A może, biorąc pod uwagę inflację, umieszczając pieniądze na długoterminowej lokacie nie tylko nie zarabiamy, ale wręcz tracimy? Odpowiedzi na te pytania daje porównanie najwyżej i najniżej oprocentowanych lokat tego typu.

Na jakie oprocentowanie można liczyć deponując swoje oszczędności w banku? Do końca roku najprawdopodobniej nie powinniśmy liczyć na spektakularne wzrosty poziomu oprocentowania depozytów bankowych, gdyż Rada Polityki Pieniężnej co najmniej do końca III kwartału 2014 r. nie planuje podwyżek stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Jak w obecnej sytuacji zachowają się banki? Czy można liczyć, że któryś z nich ponownie rozpocznie tzw. wojnę depozytową?

Pierwsze sygnały o nadciągającej wojnie depozytowej można odnaleźć w pojawiających się coraz liczniej wybranych ofertach specjalnych i z ograniczoną dostępnością – tzw. limitowanych. Jednak w przypadku standardowych lokat terminowych najwięksi gracze rynkowi utrzymują nadal wysokość ich oprocentowania na bardzo niskim poziomie. Mniejsze banki muszą konkurować ceną. Czy istniejące różnice w oprocentowaniu są jednak istotne z punktu widzenia przeciętnego klienta?
Założyliśmy, że dysponujemy kwotą 50 000 zł, którą chcemy ulokować na trzy lata. Biorąc pod uwagę to założenie porównaliśmy trzy banki oferujące najmniej korzystnie oprocentowane lokaty długoterminowe oraz dwa banki oferujące najwyższe oprocentowanie trzyletnich lokat terminowych. W pierwszej grupie znalazły się: PKO Bank Polski, Getin Bank i Bank Pekao SA. Drugą tworzą: Santander Consumer Bank i bank Credit Agricole. Oferty uszeregowaliśmy na podstawie odsetek uwzględniających podatek i zysku uwzględniającego inflację (pod uwagę wzięliśmy średnioroczną inflację z 2013 r. wynoszącą 0,9%).

Reklama
Tabela 1 - Najmniej korzystne 3-letnie lokaty terminowe w kwocie 50 000 zł
Poz. Bank/ nazwa lokaty Wniosek online oprocentowanie w skali roku Zysk po podatku Zysk po podatku i uwzględnieniu inflacji
1 PKO Bank Polski Lokata terminowa 0,90% 1 094,50 zł 1 083,66 zł
2 Getin Bank Lokata terminowa Sprawdź 1,70% 2 067,39 zł 2 046,91 zł
3 Bank Pekao SA Lokata standardowa 2,05% 2 493,03 zł 2 468,33 zł
Żródło: TotalMoney.pl

W przypadku lokaty długoterminowej PKO Bank Polski zaoferuje nam oprocentowanie na poziomie 0,9% w skali roku. Przełoży się to na kwotę odsetek wynoszącą (po uwzględnieniu podatku Belki) 1094,50 zł. Dodatkowo oprocentowanie w przypadku tej lokaty jest zmienne - oznacza to, że nie mamy żadnej gwarancji, że zostanie utrzymane na obecnym poziomie do końca okresu umownego.

Reklama

Oprocentowanie lokaty długoterminowej Getin Banku wynosi 1,70% w skali roku. Posiadacz tej lokaty, który zdeponuje na niej 50 tys. złotych, po upływie okresu umownego zarobi 2067,39 zł. Lokata Getin Banku oprocentowana jest według stałej stopy procentowej.

Najlepiej w porównaniu najmniej zyskownych lokat trzyletnich wypada lokata standardowa Banku Pekao SA, której oprocentowanie wynosi 2,05%. Osoba, która wpłaci na tę lokatę 50 000 zł po upływie okresu umownego wzbogaci się o 2493,03 zł. Lokata oferowana przez Bank Pekao SA także oprocentowana jest według stałej stopy procentowej.

Na drugim biegunie znajdują się – jak napisaliśmy powyżej – lokaty oferowane przez Santander Consumer Bank i Credit Agricole Bank Polska.

Tabela 2 - Najbardziej korzystne 3-letnie lokaty terminowe w kwocie 50 000 zł
Poz. Bank/ nazwa lokaty Wniosek online oprocentowanie w skali roku Zysk po podatku Zysk po podatku i uwzględnieniu inflacji
1 Santander Consumer Bank Lokata Direct+ Internet Sprawdź 4,20% 5 107,66 zł 5 057,07 zł
2 Santander Consumer Bank Lokata Direct+/Zysk+ Sprawdź 4,10% 4 986,05 zł 4 936,67 zł
3 Credit Agricole Bank Polska Lokata standardowa 4,00% 4 864,44 zł 4 816,26 zł
Żródło: TotalMoney.pl

Pierwszy z wymienionych banków wprowadził do czołówki zestawienia trzy lokaty: Direct+ Internet oprocentowaną w wysokości 4,2% w skali roku i Direct+/Zysk+, których oprocentowanie wynosi 4,1% w skali roku. Po okresie umownym przyniosą one zysk wynoszący odpowiednio 5 107,66 zł i 4 986,05 zł.

Z kolei Credit Agricole oferuje lokatę z oprocentowaniem na poziomie 4% w skali roku. Po upływie trzech lat oferowana przez ten bank lokata długoterminowa przyniesie zysk w wysokości 4 864,44 zł.

Z naszych wyliczeń wynika, że inflacja (a przypomnijmy, że przyjęliśmy, że wynosić ona będzie 0,9%) nie będzie miała zbyt dużego wpływu na zyski osiągnięte z lokat. W przypadku depozytów najmniej korzystnych uszczupli ona zyski średnio o niecałe 19 zł, a w przypadku lokat oprocentowanych najkorzystniej – średnio o niecałe 50 zł.

Czy jednak inflacja zawsze będzie dla nas tak łaskawa?Z najnowszej średniorocznej prognozy makroekonomicznej Narodowego Banku Polskiego wynika, że polska gospodarka urośnie w 2014 roku o około 3%. Oczywiście niejasne jest to jaki wpływ będzie miał kryzys ukraiński i zamieszanie związane z sankcjami dla (i od) Rosji. Prognozowany jest również spadek stopy bezrobocia i wzrost dynamiki wynagrodzeń, czyli najistotniejsze z punktu widzenia Polaków współczynniki.

Z kolei średnioroczna inflacja powinna zgodnie z prognozami NBP wynieść w 2014 roku „prawdopodobnie” nie więcej niż 1,2%. Zgodnie z prognozami w kolejnych latach inflacja wzrośnie jednak niemal dwukrotnie - do poziomu 2,3% w 2015 r. i 2,5% w 2016 r. Wzrost inflacji można interpretować jako efekt przewidywanej poprawy koniunktury – tak przewidują ekonomiści banku centralnego.

Porównanie lokat bankowych - porównywarka lokat, kalkulator lokat - znajdź najbardziej korzystną lokatę.