Na podstawie opublikowanego w październiku raportu UOKiK, renta dożywotnia to produkt charakteryzujące się niewielką ochroną  dla seniorów. Okazuje się, że można stracić mieszkanie i nie dostać świadczenia. 5 na 7 firm stosowało niedozwolone klauzule w umowach z seniorami – poinformował w raporcie UOKiK. Jednym z głównych zarzutów było zawarcie w umowach klauzuli o ograniczaniu możliwości zamieszkiwania w nieruchomości wraz z konsumentem najbliższych członków jego rodziny. Warto więc prześledzić najważniejsze różnice pomiędzy renta hipoteczną proponowana przez różne fundusze, a bankowym produktem jakim będzie odwrócona hipoteka.

Oto główne różnice pomiędzy odwrócona hipoteką, a rentą hipoteczną:

Projekt odwróconej hipoteki jest przygotowywany przez Ministerstwo Gospodarki, natomiast projekt renty hipotecznej przez Ministerstwo Finansów. Oto główne założenia projektów: