Z raportu „Zwyczaje płatnicze Polaków” opracowanego przez Departament Systemu Płatniczego NBP wynika, że średnia wartość miesięcznej opłaty za posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego wynosi w Polsce 5,10 zł. W przypadku karty płatniczej to 2,80 zł. Kto płaci za nie najwięcej?

Okazuje się, że opłaty miesięczne za prowadzenie standardowego rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego oraz podstawowej karty płatniczej potrafią posiadać naprawdę duża rozpiętość. W skali roku można za nie nic nie zapłacić lub wydać nawet kilkaset złotych. Narodowy Bank Polski w opracowaniu „Zwyczaje płatnicze Polaków” uporządkował opłaty względem następujących zmiennych: wieku, miejsca zamieszkania oraz dochodu.

Konto osobiste bez opłat? Porównaj i wybierz najlepsze!

Miesięczna opłata za ROR

Choć aż 33% respondentów wskazało, że nie ponosi opłat z tytułu posiadania konta osobistego, to średnia wartość kosztów związanych z wykorzystywaniem konta osobistego to w Polsce 5,10 zł miesięcznie. Wśród osób płacących za prowadzenie konta najliczniejszą grupę stanowią ci, których koszt miesięczny wynosi między 6 zł, a 9 zł. Zaskakująco wysoki odsetek respondentów wskazał jednak, że za posiadanie rachunku płaci 10 zł lub więcej – patrz tabela nr 1.

Tabela nr 1 - Wysokość miesięcznej opłaty za posiadanie konta osobistego 
Wysokość opłaty Odsetek wskazań 
Brak opłat  33%
1-4 zł  13%
5 zł 11%
6-9 zł 24%
10-60 zł  19%
Źródło: „Zwyczaje płatnicze Polaków”, Departament Systemu Płatniczego NBP

Jak wybrane przez NBP zmienne wpływają na koszt utrzymania rachunku? Oto najciekawsze wnioski płynące z konfrontacji wysokości miesięcznej opłaty z cechami respondentów:

  • wiek: Najwyższe średnie koszty (7,80 zł) za posiadanie konta osobistego ponoszą osoby w wieku 55-64 lata. Z drugiej strony opłaty te są najmniejsze (2,10 zł) w przypadku osób najmłodszych, należących do grupy wiekowej 18-24 lata, w której w 59% przypadków posiadanie konta jest darmowe
  • miejsce zamieszkania: Najwięcej (5,20 zł - 5,30 zł) za prowadzenie ROR płacą Polacy mieszkający na wsi lub w średniej wielkości miastach. Opłaty miesięczne są średnio o złotówkę w skali miesiąca mniejsze w przypadku osób mieszkających w największych polskich miastach
  • dochód: Polacy o najwyższych dochodach w 40% przypadków nie płacą za prowadzenie konta osobistego. Ten sam przywilej posiada jedynie 28% Polaków o najniższych dochodach, nieprzekraczających 1 300 zł. Osoby te paradoksalnie płacą statystycznie najczęściej 10 zł i więcej za obsługę rachunku.

Miesięczna opłata za kartę

Średnia wysokość opłaty za używanie karty płatniczej wynosi w Polsce 2,80 zł. Aż 43% respondentów odpowiadających na pytanie o wartość opłaty miesięcznej za posiadanie karty zadeklarowało, że jej wykorzystywanie jest dla nich zupełnie darmowe. Łącznie 27% Polaków wskazało jednak, że płaci 5 zł lub więcej za kartę – patrz tabela nr 2.

Tabela nr 2 - Wysokość miesięcznej opłaty za posiadanie karty płatniczej
Wysokość opłaty Odsetek wskazań 
Brak opłat  43%
1-2 zł 16%
3-4 zł  14%
5 zł 14%
6-9 zł  8%
10-60 zł  5%
Źródło: „Zwyczaje płatnicze Polaków”, Departament Systemu Płatniczego NBP

Również w tym przypadku dokonano także analizy względem poszczególnych cech respondentów. Najciekawsze wnioski to:

  • wiek: Polacy w wieku 18-24 lata w 73% przypadków nie płacą za posiadanie karty płatniczej. Spowodowało to, że średnia wysokość opłaty dla tej grupy wiekowej, to zaledwie 0,80 zł. Co ciekawe, także ponad połowa osób w wieku powyżej 65 lat również nie ponosi żadnych miesięcznych kosztów związanych z wykorzystywaniem karty. Najwięcej (4,00 zł) płacą za nią natomiast Polacy w wieku 45-54 lata miejsce zamieszkania: Najwięcej, bo 3,90 zł, za prowadzenie karty płacą mieszkańcy miast do 20 tysięcy mieszkańców. Najmniej za kartę płacą Polacy pochodzący z miast średniej wielkości, natomiast mieszkańcy wsi w 63% przypadków ponoszą jakąkolwiek opłatę za kartę płatniczą dochód: Również w tym przypadku dużo za posiadanie karty płatniczej płacą osoby o dochodzie poniżej 1 300 zł. Statystycznie najwięcej (4,20 zł) kosztuje ona jednak osoby o dochodzie od 1 801 zł, do 2 400 zł. Najmniejsza opłata (2,20zł) przypada za to dla Polaków zarabiających najwięcej, którzy w ponad połowie przypadków w ogóle nie ponoszą kosztów utrzymania karty płatniczej.

Zrób zakupy dzisiaj. Zapłać za nie za… dwa miesiące – wybierz najlepszą kartę kredytową!

Wyniki badania NBP są ciekawe nie tylko ze względu na swój szczegółowy charakter oraz szerokie spektrum analizowanych zmiennych. Bezsprzecznie mogą one bowiem stanowić dodatkowo pomoc w trakcie negocjacji wysokości opłat za obsługę rachunku i karty z bankiem.