Zapewne wielu z nas trudno jest wyobrazić sobie funkcjonowanie bez konta osobistego - popularnego RORu. Nie jest to jednak w Polsce rzadkość, co potwierdzają najnowsze badania Narodowego Banku Polskiego „Zwyczaje płatnicze Polaków”. Kto i dlaczego nie decyduje się na posiadanie własnego konta?

Narodowy Bank Polski (NBP) jest siódmym w skali świata bankiem centralnym, który podjął się wyzwania polegającego na realizacji kompleksowego badania mającego na celu uzupełnienie wiedzy na temat zwyczajów płatniczych mieszkańców państwa. Opracowanie „Zwyczaje płatnicze Polaków” dostarcza więc systemowej wiedzy na temat m.in. struktury sposobów płatności czy stopnia wykorzystania usług bankowości elektronicznej.

Konto osobiste bez opłat? Porównaj i wybierz najlepsze!

Raport „Zwyczaje płatnicze Polaków” wskazuje jednak przede wszystkim na niski wskaźnik ubankowienia, który odzwierciedlony jest odsetkiem osób nieposiadających konta lub rachunku. Zgodnie z wynikami badania, konta osobistego lub rachunku w banku lub SKOKu nie posiada aż 23% respondentów. Zgodnie z tym, z rachunku korzysta 77% dorosłych Polaków, z czego znaczna większość wykorzystuje rachunki indywidualne, przy czym odsetek kont prowadzonych wspólnie rośnie wraz ze wzrostem wieku ich użytkowników-patrz tabela nr 1.

Tabela nr 1 - Odsetek posiadaczy indywidualnego lub wspólnego konta/rachunku w odniesieniu do wieku osób korzystających z rachunku/konta. 
Grupa wiekowa  Konto własne indywidualne  Konto własne wspólne 
18-24 lata 93,00% 7,00%
25-34 lata  82,00% 18,00%
35-44 lata  74,00% 26,00%
45-54 lata 73,00% 27,00%
55-64 lata 71,00% 29,00%
65 lat i więcej  69,00% 31,00%
Źródło: „Zwyczaje płatnicze Polaków”, Departament Systemu Płatniczego NBP. 

Według cech respondentów

Badanie nie wykazało jednocześnie, by na wysokość odsetka posiadaczy konta/rachunku w banku lub SKOKu wpływał faktor płci. Zdecydowanie jednak wpływ na to posiada wiek. Okazało się bowiem, że najwyższy wskaźnik posiadaczy kont występuje w grupach wiekowych 35-44 oraz 25-34. Jest on przy tym najniższy dla respondentów w wieku 55-64 (68%) oraz powyżej 65 lat (43%) – patrz tabela nr 2.

Tabela nr 2 – Posiadanie konta osobistego/ROR w banku lub SKOKu w zależności od wieku 
Grupa wiekowa  Posiada Nie posiada 
18-24 lata 70,00% 30,00%
25-34 lata  93,00% 7,00%
35-44 lata  96,00% 4,00%
45-54 lata 88,00% 12,00%
55-64 lata 68,00% 32,00%
65 lat i więcej  43,00% 57,00%
Źródło: „Zwyczaje płatnicze Polaków”, Departament Systemu Płatniczego NBP. 

W mniejszym stopniu na kwestie posiadania rachunku osobistego wpływa przy tym wielkość miejsca zamieszkania, które w przeciwieństwie do wykształcenia nie różnicuje skrajnie odsetka respondentów. W przypadku tego ostatniego czynnika notowane są znaczne różnice wskazań. Rachunek osobisty posiadają przy tym właściwie wszystkie osoby z wykształceniem wyższym, jednak zaledwie 32% osób o wykształceniu podstawowym - patrz tabela nr 3.

Tabela nr 3 – Wskaźnik ubankowienia w odniesieniu do wykształcenia 
Wykształcenie  Posiada konto Nie posiada konta
Podstawowe  32% 68%
Zasadnicze zawodowe  68% 32%
Średnie  90% 10%
Wyższe  99% 1%
Źródło: „Zwyczaje płatnicze Polaków”, Departament Systemu Płatniczego NBP. 

Dodatkowo, odsetek osób posiadających konto osobiste wzrasta wraz ze wzrostem uzyskiwanego dochodu netto. Jest on najwyższy dla przedstawicieli gospodarstw domowych o dochodzie przewyższającym 2401 zł netto miesięcznie (91-92%), a najniższy dla osób o dochodzie netto w gospodarstwie domowym poniżej 1300 zł. Warto zwrócić uwagę także na to, że najmniej ubankowioną w Polsce grupą są emeryci (50%) i renciści (46%) oraz uczniowie i studenci (59%).

Gusta i preferencje

Zgodnie z wynikami badania, najpopularniejszym pod względem posiadania rachunku w Polsce bankiem jest PKO BP (25%). Zdołał on wyprzedzić Bank Pekao, Bank Zachodni WBK oraz ING Bank Śląski, które otrzymały po 10% wskazań. Tuż za nimi uplasowały się wszystkie banki spółdzielcze łącznie (9%) oraz mBank i MultiBank, które osiągnęły wynik 7%.

Wszystkie konta bankowe w jednym miejscu. Znajdź wśród nich najlepsze dla siebie!

Ciekawe jest jednak to, że opracowanie „Zwyczaje płatnicze Polaków” wskazuje także przyczyny, dla których osoby nieposiadające kont osobistych, nie zdecydowały się na ich otwarcie. Do najczęściej skazywanych tu odpowiedzi należą: nie mam takiej potrzeby (50%), wolę trzymać pieniądze w gotówce (25%), nie mam czego oszczędzać (23%), nie mam stałej pracy (16%). Byłoby fantastycznie, gdyby przy okazji ewentualnego przeprowadzania podobnego badania w przyszłości, aktualność straciły szczególnie dwa ostatnie najczęściej wskazywane przez osoby nieposiadające konta argumenty.

Raport NBP: Zwyczaje płatnicze Polaków
pobierz plik