Posiadacze kart Visa wydanych za granicą mogą wypłacać gotówkę już w ponad 900 bankomatach PKO Banku Polskiego w oparciu o kurs wymiany określony przez Bank. O dużej popularności usługi dynamicznego przewalutowania (DCC) świadczy fakt, że każdego dnia korzysta z niej średnio ponad 500 klientów.

Usługa DCC (ang. DCC - Dynamic Currency Conversion) jest dostępna w bankomatach PKO BP od 6 czerwca tego roku. Początkowo obejmowała 3 waluty (GBP, EUR i NOK) w 649 bankomatach, a dziś jest już dostępna dla 6 walut (dodatkowo w USD, SEK oraz DKK) w 923 bankomatach usytuowanych w miejscach, które zagraniczni turyści odwiedzają najczęściej – podaje serwis prasowy banku.

„Zainteresowanie Klientów tą usługą nieustannie rośnie i wbrew naszym oczekiwaniom nie spadło po zakończeniu EURO. Obecnie ponad 70 proc. klientów, którym zostaje zaproponowana możliwość wypłaty gotówki z bankomatu w ramach DCC, korzysta z tej usługi. To zdecydowanie więcej od szacowanego przez nas minimalnego poziomu – podkreśla Adam Malicki, dyrektor Centrum Operacji Kartowych w PKO BP.

Usługa DCC skierowana jest do zagranicznych posiadaczy kart, turystów oraz osób posiadających rachunek w walucie innej niż PLN. Jest to swoisty „kantor w bankomacie”, dzięki któremu posiadacze kart Visa wydanych za granicą mogą wypłacać gotówkę w wybranych bankomatach PKO Banku Polskiego w oparciu o kurs wymiany określony przez Bank. Oznacza to, że już w chwili wypłaty gotówki w bankomacie klient zna kurs wymiany waluty i kwotę obciążenia konta karty, co pozwala mu w pełni kontrolować środki na rachunku karty.

„Pracujemy nad rozwojem usługi DCC i planujemy, że w najbliższej przyszłości obejmiemy nią wszystkie bankomaty banku, a także rozszerzymy o kolejną walutę (CHF) i udostępnimy dla posiadaczy kart MasterCard” – dodaje Adam Malicki.

Każdorazowo podczas transakcji w bankomacie Klient ma możliwość wyboru realizacji wypłaty gotówki w ramach DCC – w przeciwnym razie jego transakcja zostanie rozliczona według kursów i zasad określonych przez wydawcę karty w jej regulaminie.