Od 1 stycznia 2010 roku do końca czerwca 2012 roku w ramach systemu OGNIVO klienci przenieśli między bankami ponad 37 tysięcy rachunków - poinformował w poniedziałek w komunikacie Związek Banków Polskich.

"Tylko 3 proc. klientów w trakcie zmiany banku zdecydowało się na utrzymanie poprzedniego rachunku, czyli tzw. multibanking" - dodano. W komunikacie wskazano, że znaczące ułatwienie i uproszczenie procedury związanej z przenoszeniem rachunków jest wynikiem implementacji rekomendacji przygotowanej przez ZBP.

Według danych ZBP od 1 stycznia do 30 czerwca br. za pośrednictwem systemu OGNIVO, obsługiwanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową, przesłanych zostało pomiędzy bankami 8 tys. 139 zgłoszeń dotyczących otwarcia nowego rachunku bankowego. W analogicznych okresach dwóch poprzednich lat z możliwości tej skorzystało odpowiednio 7 tys. 84 klientów (2010 r.) oraz 7 tys. 728 klientów (2011 r.).

Od początku funkcjonowania Rekomendacji ZBP, czyli od stycznia 2010 roku, przeniesiono w ramach systemu OGNIVO 37 tys. 30 rachunków bankowych. Liczba wniosków o przeniesienie rachunku nieznacznie rośnie w porównaniu do lat poprzednich.

Konto oszczędnościowe? Porównaj niezależnie i wybierz najlepsze.

"Pokazuje to, że klienci coraz dokładniej analizują oferty banków i dostosowują posiadane rachunki do swoich potrzeb. To bardzo pozytywny sygnał" - poinformował cytowany w komunikacie dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w ZBP Norbert Jeziolowicz.

Zgodnie z danymi związku zdecydowana większość klientów, którzy zdecydowali się na przeniesienie rachunku, zamknęła jednocześnie wcześniejszy. Dotyczyło to 7 tys. 908 przypadków (97 proc.). Ze statystyk ZBP wynika, że w większości przypadków klienci zainteresowani są przeniesieniem całości dostępnego salda - zrobiło tak 7 tys. 771 osób (nieco ponad 95 proc.).

"Niestety poziom powszechności korzystania z usług bankowych w Polsce, w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, jest stosunkowo niski. Stąd też podejście klientów i chęć posiadania tylko jednego konta. W naszej opinii zachowania klientów będą się zmieniać i coraz więcej z nas będzie miało rachunki w wielu bankach" - dodał Jeziolowicz.

W komunikacie wskazano, że banki sukcesywnie rozszerzają swoją ofertę, dodając na przykład premie zakupowe do niektórych rodzajów rachunków. Tego typu elementy ofert zachęcają klientów do posiadania wielu kont i korzystania z nich do różnych celów, na przykład oszczędzania czy dokonywania zakupów.