Banki przewidują w II kw. tego roku zaostrzenie polityki kredytowej we wszystkich segmentach, jak również spadku popytu na kredyty w każdym segmencie z wyjątkiem małych i średnich przedsiębiorstw, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego skierowanej do przewodniczących komitetów kredytowych w 29 bankach.

"Banki dokonały zaostrzenia kryteriów kredytowych we wszystkich segmentach rynku, przy czym najsilniejsze zaostrzenie dotyczyło kredytów mieszkaniowych. W przypadku kredytów dla przedsiębiorstw i kredytów mieszkaniowych banki podwyższyły też pobierane marże" - głosi raport.

NBP podał, że głównym czynnikiem wpływającym na zaostrzenie polityki kredytowej banków było ryzyko związane z przewidywaną sytuacją gospodarczą, a w przypadku kredytów mieszkaniowych dodatkowy wpływ miało wdrożenie nowych zapisów "Rekomendacji S", zaś w segmencie kredytów konsumpcyjnych - zmiany w sposobie kalkulacji zdolności kredytowej.

Oczekiwania na II kw. br. przedstawiają się następująco: Kredyty dla przedsiębiorstw: "zaostrzenie polityki kredytowej oraz wzrost popytu na kredyty w segmencie MSP." Kredyty mieszkaniowe: "zaostrzenie polityki kredytowej i spadek popytu na kredyty". Kredyty konsumpcyjne: "zaostrzenie polityki kredytowej i spadek popytu na kredyty". Ankieta została przeprowadzona na przełomie marca i kwietnia 2012 r. wśród 29 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 83 proc.