W styczniu i lutym wszystkie kategorie funduszy inwestycyjnych oferowanych przez krajowe TFI znalazły się nad kreską.
W marcu tych wyników nie udało się podtrzymać. Zarobić inwestorom dały przede wszystkim produkty określane mianem bezpiecznych: dłużne zagraniczne (0,58 proc.) i krajowe (0,42 proc.), pieniężne i gotówkowe (0,42 proc.) – wynika z zestawienia przygotowanego dla DGP przez firmę doradztwa finansowego Expander.
Zysk przyniosła także grupa funduszy polskich małych i średnich spółek (0,41 proc.) ale wypadła blado w porównaniu z poprzednim miesiącem, kiedy była najlepsza na rynku (7,22 proc.). Nic dziwnego, skoro mWIG40 wzrósł w marcu tylko o 1,28 proc. (w całym I kw. poszedł w górę o 15,2 proc.), a sWIG80 spadł o 1,2 proc. (od początku stycznia do końca marca wzrósł o 20,8 proc.).
Ranking towarzystw funduszy inwestycyjnych za marzec 2012 roku / DGP
Wśród produktów z tej kategorii najlepiej poradził sobie PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus (3,12 proc. zysku), który może się także pochwalić najwyższą wśród wszystkich funduszy stopą zwrotu w I kw. (23,7 proc.). Najgorzej w tej kategorii w marcu wypadł fundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek (3,41 proc.). Grupa funduszy inwestujących w polskie „misie” okazała się najlepsza w I kw. (średni zarobek w wysokości 16,1 proc.).
Fundusze akcji dużych spółek w obliczu spadku WIG20 o 1,3 proc. również zamknęły miesiąc na minusie: straciły 1 proc. Najlepiej spisał się Quercus Agresywny (dał 1,74 proc. zysku), najsłabiej ING Selektywny (-3,5 proc.). Warto jednak podkreślić, że wszystkie fundusze lokujące środki w akcjach polskich spółek I kw. zamknęły nad kreską.
Już tradycyjnie zawiodły fundusze aktywnej alokacji i absolutnej stopy zwrotu. Powinny zarabiać w każdych warunkach rynkowych, tymczasem jako kategoria straciły nieco ponad 1 proc., a w całym kwartale zyskały tylko 3,7 proc., podczas gdy WIG urósł o 9,8 proc. W tej kategorii w marcu najlepszy był Quercus Selektywny (1,74 proc. zysku), a w I kw. Pioneer Aktywnej Alokacji (blisko 14 proc. zysku).
Najwyższą stopą zwrotu za marzec wśród wszystkich funduszy może pochwalić się ING Japonia (4 proc. zarobku). Najwięcej w ubiegłym miesiącu stracili posiadacze jednostek Superfund C denominowanego w dolarach (-14,2 proc.). W całym I kwartale najniższą stopę zwrotu zanotował fundusz Amplico Obligacji Światowych (stracił 6,2 proc.).
Ranking za marzec wygrało tym razem Quercus TFI, które wyprzedziło z dużą przewagą zwycięzcę lutowego zestawienia (Aviva Investors TFI). Fundusze triumfatora były najlepsze w trzech kategoriach: absolutnej stopy zwrotu, akcji polskich i ochrony kapitału. Ponownie na podium zmieściło się Idea TFI.