Na rynku jest już dostępnych 15 produktów finansowych dla przyszłych emerytów.
Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dominują w formie funduszy emerytalnych i inwestycyjnych (po 5). IKZE w formie ubezpieczeń i depozytów bankowych są w mniejszości. Nie ma jak na razie żadnego indywidualnego konta emerytalnego w formie rachunku inwestycyjnego, prowadzonego przez dom maklerski.
Przypomnijmy, że IKZE to produkt pozwalający każdej osobie osiągającej dochód, od którego jest odprowadzana składka emerytalna, na odliczanie od podstawy opodatkowania ulgi. W latach 2012 –2014 wynosi ona 2 proc. podstawy wymiaru składki, w latach będzie wynosiła 2015 –2016 3 proc., a docelowo – 4 proc. W tym roku maksymalna kwota wpłat na IKZE to 4030,80 zł.
Najwyższej pierwszej wpłaty na tego rodzaju konto wymagają Legg Mason TFI i Amplico TFI (500 zł). W ING Życie, PTE PZU czy PZU Życie możemy zacząć oszczędzać na IKZE, mając już tylko 50 zł. Nieokreślona wysokość pierwszej wpłaty w przypadku Amplico PTE sugeruje, że tam być może potrzeba jeszcze mniej. Jeśli chodzi o kolejne wpłaty, to wszystkie instytucje oferujące IKZE stawiają wymóg wpłacania co miesiąc minimum 50 – 100 zł.
Legg Mason TFI z 500 zł, których wymaga przy pierwszej wpłacie, pobierze 400 zł jako opłatę, ale za to nie pobiera opłat od kolejnych regularnych transferów. Kilka instytucji w ogólnie nie pobiera opłaty przy pierwszej wpłacie – są to Deutsche Bank, ING Życie i Kredyt Bank, a także Amplico TFI, o ile przyjdziemy założyć konto do jego siedziby. Te podmioty nie pobierają także, podobnie jak Legg Mason TFI, opłat od regularnych transferów.
W przypadku tych, które każą sobie płacić za powierzanie im pieniędzy, koszty to zazwyczaj kilka procent wartości przelewu. W przypadku niemal wszystkich podmiotów wysokość tych opłat ma maleć stopniowo wraz ze wzrostem wartości aktywów lub upływem lat.
Porównanie opłat dostępnych IKZE / DGP
Zdecydowana większość firm oferujących IKZE pobiera opłaty za zarządzanie powierzonymi im środkami. Zazwyczaj odpowiadają one wysokości opłat za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, które klient wybierze do swojego portfela. W przypadku funduszy emerytalnych za zarządzanie trzeba zapłacić 2,5 – 3 proc. w skali roku. Dwie instytucje nie pobierają opłat za zarządzanie IKZE: PKO BP Bankowy PTE i Deutsche Bank.
Warto pamiętać, że jeśli będziemy chcieli po roku wycofać pieniądze z IKZE, w niemal wszystkich instytucjach zapłacimy opłatę karną, w niektórych przypadkach bardzo dotkliwą, bo sięgającą połowy wypłacanych środków (Aviva Życie, ING Życie, PKO BP Bankowy PTE). Tego rodzaju pułapki na klientów nie zastawia Kredyt Bank.
Niektóre instytucje oferują dodatkowe usługi. Na przykład ING Życie będzie co roku dokonywało indeksacji składki o 3 proc., chyba że klient co najmniej na 15 dni przed rocznicą polisy zażyczy sobie, by towarzystwo tego nie robiło.

W tym roku na IKZE można wpłacić najwyżej 4030,80 zł