Polska Izba Ubezpieczeń opracowała rekomendacje dla branży m.in. odroczenie składek za ubezpieczenia i uproszczenie procedur zawierania umów i wypłaty odszkodowań. Ma to chronić klientów, którzy z powodu pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

Jak podała Izba, rekomendacje obejmują posiadaczy pojazdów, będących w trudnej sytuacji finansowej, kilka milionów kredytobiorców oraz posiadaczy polis oszczędnościowych i inwestycyjnych, ponad 4 tys. touroperatorów, kilkanaście tysięcy podmiotów gospodarczych, biorących udział w likwidacji szkód oraz lekarzy i ratowników medycznych.

"Działania te oznaczają pomoc dla klientów indywidualnych i korporacyjnych, a także dla współpracujących z zakładami ubezpieczeń przedsiębiorstw i kontrahentów, chroniąc je przed likwidacją i niewypłacalnością. W ten sposób branża ubezpieczeniowa częściowo zniweluje negatywne skutki pandemii, umożliwiając ciągłość działalności podmiotów gospodarczych, pomoc finansową dla klientów oraz zachowanie przez ubezpieczonych ochrony ubezpieczeniowej również po pandemii" - czytamy w komunikacie PIE.W opinii prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń J. Grzegorza Prądzyńskiego, część klientów ubezpieczycieli zmaga się z dużymi problemami finansowymi. "Ponadto pandemia wyłączyła z działalności wiele firm. Rolą ubezpieczycieli jest niesienie pomocy, w warunkach szczególnych pomoc ta powinna wykraczać poza standardowe działania wynikające z umów" - podkreślił, cytowany w komunikacie. Dodał, że "ubezpieczyciele zawsze postępowali tak w przypadkach klęsk żywiołowych i tak będziemy postępować teraz".

Jak czytamy, rekomendacje PIU przewidują m.in., że na wniosek klienta, zakład ubezpieczeń odroczy składki za ubezpieczenia zawarte wraz z kredytami, jeśli klient korzysta z odroczenia spłaty kredytu na skutek problemów finansowych.

Wskazano też, że ubezpieczycielom zarekomendowano obniżenie lub rezygnację ze zwyżek za płatność ratalną przy OC oraz uproszczenie wszystkich procedur związanych z zawieraniem umów i wypłatą odszkodowań. "Dodatkowo, przy naprawach pojazdów, rekomendujemy zakładom priorytetowe traktowanie aut należących do pracowników służby zdrowia i ratowników medycznych" - zaznaczył Prądzyński.

PIU podała, że zakłady ubezpieczeń, po indywidualnej ocenie ryzyka, będą nadal oferować gwarancje dla organizatorów turystyki. W ten sposób ubezpieczyciele zapewnią ciągłość działalności biur podróży w czasie kryzysu - czytamy.

Jak wskazał szef Izby, wszystkie rekomendacje zostały skonsultowane nie tylko z ubezpieczycielami, ale także z Komisją Nadzoru Finansowego. "Dzięki temu rekomendacje uwzględniają szczególną sytuację finansową klientów, ale nie wpłyną negatywnie na stabilność rynku ubezpieczeniowego" - podkreślił Prądzyński.

Polska Izba Ubezpieczeń działa od 1990 roku, jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce.