Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 16,2 mld zł w czerwcu 2019 r., tj. spadła o 8,8% r/r, podała giełda.

"Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w czerwcu 2019 r. o 4,7% r/r do poziomu 16 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w czerwcu 2019 r. 839,5 mln zł, o 5,3% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec czerwca 2019 r. wyniosła 60 187,43 pkt i była o 7,6% wyższa niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

Na rynku NewConnect w czerwcu 2019 r. odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 50% r/r do poziomu 74,7 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w czerwcu spadła o 53,5% r/r i wyniosła 67,2 mln zł, podano również.

W czerwcu 2019 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 633,5 tys. szt., czyli o 29,3% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 29% r/r do poziomu 358,3 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 25,1% r/r do 126,5 tys. szt.

W czerwcu 2019 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 67% r/r do poziomu 99,3 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 0,7% r/r do 9,4 mln zł, wskazano.

"Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 87,6 mld zł na koniec czerwca 2019 r. wobec 80,1 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w czerwcu 2019 r. o 5,9% r/r do poziomu 215 mln zł" - czytamy dalej.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w czerwcu 2019 r. 25,3 mld zł i była o 12,9% niższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w czerwcu 2019 r. wyniósł 16,5 TWh, co oznacza spadek o 10,4% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 27,1% r/r do poziomu 2,7 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 15,4% r/r do poziomu 13,8 TWh, podano także.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w czerwcu o 24% r/r do 12,4 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 14,7% do poziomu 0,6 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 27,1% r/r do poziomu 11,7 TWh.

"Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty'), na rynku spot wyniósł w czerwcu 2019 r. 2,2 TWh, co oznacza spadek o 58,6% r/r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ('białe certyfikaty') wzrósł o 539,8% r/r, osiągając w czerwcu 2019 r. poziom 108,3 ktoe" - czytamy.

Kapitalizacja 410 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec czerwca 2019 r. wyniosła 632,3 mld zł (149,05 mld euro).

Łączna kapitalizacja 460 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec czerwca 2019 roku 1 199,6 mld zł (282,9 mld euro).

Na NewConnect w czerwcu 2019 r. zadebiutowała spółka Moonlit (oferta publiczna o wartości 2 mln zł).

W czerwcu 2019 r. na GPW odbyło się 19 sesji giełdowych, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.