Klienci nie mogą być pewni otrzymania oferty przewalutowania po kursie niższym od rynkowego. Bankom może się najbardziej opłacać wsparcie… najzamożniejszych.
Półtora roku zwłoki w pracach nad prezydenckim projektem ustawy frankowej dało bankom kilkaset milionów oszczędności. Maksymalny koszt przewalutowania hipotek dewizowych dla krajowych banków to już niespełna 2,5 mld zł w skali roku. Gdy na początku sierpnia 2017 r. prezydent Andrzej Duda zgłaszał swój projekt dotyczący zamiany mieszkaniowych kredytów walutowych na złotowe, roczne wydatki banków na ten cel szacowano na 3,2 mld zł.
Mowa o pieniądzach, które instytucje finansowe mają wyłożyć na fundusz konwersji kredytów. Raz na kwartał będą wpłacać składkę ustaloną przez radę tego funduszu. Jej wysokość to maksymalnie 0,5 proc. wartości portfela walutowego w skali kwartału. Rada ma brać pod uwagę opinię Komitetu Stabilności Finansowej.