Do UOKiK trafia wiele skarg i pytań dot. Profi Credit Polska; wynika z nich, że firma pobierała opłaty wyższe od pożyczanej kwoty oraz bez wiedzy klientów wypłacała kolejne pożyczki - poinformował w piątek regulator. Zawiadomiono prokuraturę i Komisję Nadzoru Finansowego.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podał przykład: pożyczka wyniosła 1000 zł, koszt ubezpieczenia – 1622 zł, opłata przygotowawcza – 250 zł i odsetki – tyle do zapłaty miał jeden z klientów Profi Credit Polska.

"Na tę firmę pożyczkową wpływa wiele skarg do UOKiK. Wątpliwości UOKiK budzi opłata za ubezpieczenie – wyższa niż kwota pożyczki. Tak duża stawka może być sprzeczna z dobrymi obyczajami. Urząd postawił zarzuty Profi Credit Polska. Prowadzi także postępowania wyjaśniające w sprawie ubezpieczycieli, którzy wyliczali składki: Compensa TU na Życie SA Vienna Insurance Group oraz Generali Życie TU" - poinformowano.

Reklama

Urząd wyjaśnił, że Profi Credit Polska doliczał do pożyczki ubezpieczenie na wypadek śmierci, które przekraczało wartość pożyczonych pieniędzy. Np. w przypadku pożyczki w wysokości 1500 zł, ubezpieczenie wyniosło 2429 zł. Przy czym, jak zaznaczono, znaczna część składki pobieranej z tytułu ubezpieczenia była przekazywana Profi Credit Polska jako wynagrodzenie za obsługę polisy.

UOKiK ustalił, że wraz ze spłatą długu, mogła maleć suma ubezpieczenia. Ponadto, w umowie znalazło się postanowienie, zgodnie z którym Profi Credit Polska wypłacał konsumentom kolejne pożyczki, mimo że nie wnioskowali o nie, i naliczał od nich ponownie opłatę za ubezpieczenie na życie. Firma nie badała, czy są oni w stanie spłacać raty.

Reklama

"Konsumenci byli zaskoczeni swoimi długami i wezwaniami do zapłaty. Spółka poinformowała, że zaprzestała działań przewidujących kolejne wypłaty oraz opłacenie ubezpieczeń na życie. Mimo to, wiele umów nadal obowiązuje" – mówi cytowany w komunikacie prezes UOKiK Marek Niechciał.

Poinformowano, że prezes UOKiK prowadzi postępowanie przeciwko przedsiębiorstwu. Zarzuty dotyczą: zbyt wysokich opłat za ubezpieczenie, które mogą naruszać dobre obyczaje; wypłaty kolejnych pożyczek bez wiedzy konsumentów i bez oceny zdolności do jej spłaty; żądania zapłaty całości składki ubezpieczeniowej oraz odsetek w maksymalnej wysokości zamiast niższych ustalonych w umowie, gdy umowa została rozwiązana przez to, że klient nie płacił rat; opłat windykacyjnych bez ustalenia zasad ich stosowania, co mogło znacznie zwiększyć kwotę do zapłaty.

Urząd analizuje ponadto wzorce umów Profi Credit Polska pod kątem przestrzegania ustaw o nadzorze nad rynkiem finansowym i kredycie konsumenckim.

"W sprawie Compensa TU na Życie SA Vienna Insurance Group oraz Generali Życie TU toczą się postępowania wyjaśniające. Urząd chce ustalić zasady wyliczania składek ubezpieczenia na życie. O działaniach Profi Credit Polska i ubezpieczycieli zawiadomił Komisję Nadzoru Finansowego i Prokuraturę Okręgową w Bielsku-Białej, która prowadzi w tej sprawie śledztwo" - dodano.

To nie pierwsza potyczka regulatora z firmą Profi Credit Polska. W przeszłości UOKiK wydawał wobec niej decyzje w 2008 r., 2013 r., 2013 r., 2015 r. Urząd poinformował ponadto, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatruje tzw. pytanie prejudycjalne w sprawie Profi Credit Polska, które skierował Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (sygn. akt w TSUE: C-176-17). Dotyczy ono kredytu konsumenckiego i weksla.

"W przypadku problemów z pożyczkodawcą, warto złożyć reklamację. Jeżeli zostanie odrzucona, polecamy kontakt z Rzecznikiem Finansowym" - informuje UOKiK.