W 2017 r. wykonano prawie 1,8 mld przelewów na łączną kwotę 4,75 biliona zł - wynika z raportu Związku Banków Polskich. Dodano, że na koniec ub.r. liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej wyniosła 15,89 mln osób, czyli o ponad 533 tys. osób więcej niż w 2016 r..

"Przelewów tradycyjnych w 2017 r. wykonano prawie 1,8 miliarda. To ponad 82 miliony więcej niż w 2016 r. Łączna ich wartość w ub.r. wyniosła ponad 4,75 biliona zł, co oznacza wzrost o ponad 340 miliardów zł w porównaniu z danymi za 2016 r." - czytamy w czwartkowym komunikacie prasowym Związku Banków Polskich prezentującym wyniki z raportu NetB@nk na temat bankowości internetowej.

Średnia wartość przelewu wykonanego w Polsce w 2017 r. sięgnęła 2 647 zł, a to oznacza wzrost o 70 zł w stosunku do danych za 2016 r.

Jeśli chodzi o bankowość internetową w przypadku klientów indywidualnych, to w grudniu 2017 roku liczba osób posiadających dostęp do usług bankowości internetowej przekroczyła 35,5 mln osób. To wzrost o 7 proc. w stosunku do 2016 roku.

"W ciągu samego 2017 roku przybyło ponad 2,3 mln nowych umów dot. usług bankowości internetowej. Wzrosła także liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej, czyli takich, którzy logują się do swojego serwisu bankowości internetowej przynajmniej raz w miesiącu" - czytamy.

Z raportu wynika, że na koniec 2017 roku, liczba tego rodzaju użytkowników bankowości internetowej wynosiła 15,89 mln osób, a to o ponad 533 tys. więcej niż w 2016 r. Przeciętnie, aktywny klient bankowości internetowej wykonywał w ubiegłym roku sześć przelewów miesięcznie, o średniej wartości 6 648 zł.

W przypadku klientów biznesowych, korzystających z bankowości internetowej, nie zaobserwowano istotnych zmian.

"W tym segmencie liczba umów bankowości internetowej jest relatywnie stabilna. Na koniec 2017 roku, dostęp do konta z obsługą bankowości internetowej posiadało 2 362 249 przedsiębiorców z sektora MŚP, a aktywnie swoje konto w 2017 r. wykorzystywało niecałe 1,5 miliona przedsiębiorców. W ujęciu rocznym, liczba przedsiębiorców aktywnie wykorzystujących usługi z obszaru bankowości mobilnej wzrosła o 42 tys. osób" - napisano.

Statystyczny przedsiębiorca aktywnie wykorzystujący usługi z obszaru bankowości internetowej wykonywał w minionym roku 18 przelewów miesięcznie. Średnia wartość miesięcznych rozliczeń aktywnego klienta biznesowego wyniosła w ub.r. 73 137 zł.

Jeśli chodzi o bankomaty, to autorzy raportu wskazują, że zarówno częstotliwość wypłat gotówki za pośrednictwem bankomatów, jak i ich liczba w Polsce z roku na rok maleją.

W 2017 r. liczba wypłat gotówkowych za pośrednictwem bankomatów spadła o prawie 30 milionów w porównaniu do danych za 2016 r. Łączna wartość wypłat gotówkowych z bankomatów w ub.r wyniosła ponad 325 miliardów zł, co oznacza wzrost, w ujęciu rocznym, o ponad 15 miliardów zł.

Po gotówkę do bankomatów w 2017 r. Polacy sięgnęli prawie 680 milionów razy.