Krajowa Izba Rozliczeniowa podała statystyki ze stycznia. 10 stycznia padł rekord systemu Express Elixir, tego dnia rozliczono 39,1 tys. transakcji, co stanowi największą w historii systemu liczbę komunikatów zrealizowanych w ciągu jednego dnia. W systemie Eliksir rekordowy dzień to 2 stycznia, a w systemie Euro Elixir - 15 stycznia.

System Eliksir

Jak wynika z danych KIR w styczniu 2018 roku w systemie Elixir rozliczono 153,23 mln komunikatów o wartości 429,7 mld zł, o 5,8 proc. więcej niż w tym samym miesiącu 2017 roku. Wówczas wartość poleceń przelewu i poleceń zapłaty wyniosła 377,98 mld zł.

Rekordowym dniem pod względem liczby przeprowadzonych transakcji w tym roku był wtorek, 2 stycznia. Rozliczono wtedy 10,5 mln komunikatów o wartości 26 mld zł.

Euro Eliksir

W systemie Euro Elixir - podała KIR - w styczniu 2018 r. rozliczono 2,4 mln komunikatów o wartości 14,2 mld euro. W porównaniu ze styczniem 2017 r. liczba transakcji wzrosła o 21 proc., a ich wartość o 32 proc.

Rekordowy dzień Euro Elixiru? 15 stycznia. Rozliczono 128,48 tys. komunikatów o wartości 688,04 mln euro.

Express Elixir

Express Eliksir to system służący do realizacji przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (między indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK). Tu wzrost procentowy był największy. W styczniu 2018 r. system zrealizował 692,1 tys. transakcji, czyli o 125,8 proc. więcej niż w pierwszym miesiącu ubiegłego roku.