- Wartość nowych kredytów hipotecznych, udzielonych przez banki w II kw. br. wzrosła o 6,14% w skali kwartału do 11,69 mld zł, zaś liczba zawartych umów kredytowych zmniejszyła się o 0,82% w porównaniu z I kw. 2017 roku. Dobre wyniki I półrocza, a szczególnie pierwszego kwartały pozwalają prognozować, że w całym 2017 roku łączna wartość kredytów przekroczy 40 mld zł, poinformował szef centrum AMRON-SARFIN Jacek Furga.

"Spektakularne wyniki sektora bankowego w kredytowaniu hipotecznym w pierwszym kwartale br. oraz podtrzymanie skali akcji kredytowej w drugim kwartale, pomimo wyczerpania środków w ramach Programu 'MdM', przy utrzymaniu niskich cen transakcyjnych i rekordowo niskiej stopie procentowej złotówki, skłaniają do zmiany wcześniejszej prognozy wyników akcji kredytowej w roku 2017. Zapowiada się najwyższy od 6 lat wynik na poziomie wyższym niż w roku 2012, a więc sięgającym liczby 200 tys. kredytów o łącznej wartości przekraczającej 40 mld zł" - poinformował Jacek Furga, cytowany w raporcie.

"W okresie od kwietnia do czerwca 2017 roku banki w zasadzie powtórzyły spektakularny wynik z pierwszego kwartału, udzielając prawie 50 tys. kredytów mieszkaniowych, a wartościowo wynik ten był lepszy o ponad 6% i wyniósł prawie 12 mld zł. Podobny wzrost dotyczył również średniej wartości kredytu mieszkaniowego udzielonego w złotówce w II kwartale 2017 roku, która wyniosła 233 tys. zł. - czytamy w raporcie.

Banki w II kw. br. udzieliły 49 827 kredytów mieszkaniowych, co oznacza minimalny spadek w odniesieniu do poprzedniego kwartału - o 0,82%, czyli o 411 umów. Natomiast wartość nowych kredytów wzrosła o 6,14% (nominalnie o 676 mln zł) w porównaniu do I kwartału 2017 roku i wyniosła 11,686 mld zł.

W II kwartale 2017 roku portfel kredytów mieszkaniowych powiększył się o 1,1% (nominalnie o 22 978 sztuk) w porównaniu do I kw. Na koniec czerwca br. liczba czynnych umów kredytowych wzrosła do poziomu 2 105 716 sztuk.

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego udzielonego w złotych w II kw. 2017 roku wyniosła 233 108 zł i wzrosła nominalnie o 15 279 zł (7,01%) w skali kwartału. Średnia wartość kredytu denominowanego w walutach obcych wzrosła o 22 365 zł (czyli 7,64%) osiągając poziom 314 989 zł. Tym samym przeciętna wartość nowo udzielonego kredytu hipotecznego ogółem również wzrosła - o 7,08% (15 516 zł) w stosunku do wartości zanotowanej w I kw. br. wyniosła 234 546 zł.

Średnia marża kredytu hipotecznego (w wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75%, udzielonego na okres 25 lat) od początku 2016 roku systematycznie wrasta. W II kwartale 2017 roku wyniosła 2,22%, czyli o 0,08 p.p. więcej w porównaniu do marca 2017 roku. Przeciętne oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec II kwartału 2017 roku wyniosło 3,90%, co oznacza wzrost o 0,06 pkt proc. w porównaniu stanu z końca I kwartału br.

W II kwartale 2017 roku, udział nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych ze wskaźnikiem LtV na poziomie co najmniej 80% wyniósł 49,18%, co oznacza wzrost o 4,66 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Z raportu wynika, że w związku ze wstrzymaniem przyjmowania wniosków o dopłaty w ramach Programu "MdM" zarówno na 2017 rok (31 stycznia br.), jak i na rok 2018 (7 kwietnia br.), w II kwartale 2017 roku zaakceptowano zaledwie 1 701 wniosków o dopłatę na kwotę dofinansowania 47,117 mln zł. W okresie od kwietnia do czerwca podpisano 5 659 umów kredytowych o wartości 1 065,2 mln zł na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 162,8 mln zł.

W II kwartale 2017 roku spadek przeciętnej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zanotowano jedynie w Krakowie - o 130 zł/m2 w odniesieniu do I kwartału br. We Wrocławiu, w Poznaniu i w Białymstoku przeciętna cena pozostała na poziomie z poprzedniego kwartału. W pozostałych ośrodkach miejskich doszło do wzrostu średnich cen mieszkań - w Gdańsku o 156 zł/m2, w Łodzi o 135 zł/m2, w aglomeracji katowickiej o 96 zł/m2, a w Warszawie o 45 zł/m2.

Średnia powierzchnia użytkowa mieszkań sprzedanych w II kwartale 2017 roku w ośmiu największych aglomeracjach Polski spadła o 0,40 m2 w porównaniu do poprzedniego kwartału i wyniosła 54,66 m2. Lokale o ponadprzeciętnej powierzchni kupowano w Warszawie (56,84 m2), Gdańsku (57,17 m2), we Wrocławiu (56,62 m2) i w aglomeracji katowickiej (54,47 m2). Natomiast najmniejsze mieszkania były przedmiotem obrotu w Białymstoku, gdzie przeciętny metraż wyniósł 51,12 m2.