Mastercard wspólnie z Wydziałem Informatyki Uniwersytetu Oksfordzkiego opublikował dziś obszerny raport pt. „Mobilna biometria w usługach finansowych: pięć warunków sukcesu”. Publikacja ma na celu wskazanie instytucjom finansowym, w tym m.in. bankom, pięciu najważniejszych elementów, o których należy pamiętać, planując udostępnienie rozwiązań biometrycznych klientom.

Do przygotowania raportu Mastercard i Uniwersytet Oksfordzki skłoniły wyniki badania opinii, które przeanalizował Opus Research. Zdecydowana większość konsumentów (93 proc. ) woli używać rozwiązań biometrycznych zamiast haseł przy uwierzytelnianiu płatności lub korzystaniu z usług finansowych. Inne badania potwierdzają z kolei, że zapominanie haseł czy numerów PIN, a także używanie tego samego hasła w różnych serwisach lub jego niewłaściwe przechowywanie
to codzienne problemy konsumentów, które często są powodem zjawiska „porzuconych koszyków”.

Rozwiązaniem jest biometria (np. skanowanie odcisku palca lub tęczówki oka), która jest bezpieczniejsza i eliminuje konieczność pamiętania haseł. O ile jednak 92 proc. specjalistów z sektora bankowego chce wdrażać technologie biometryczne, o tyle 36 proc. uważa, że nie posiada w tym zakresie niezbędnego doświadczenia.

Aby pomóc przełamać tę barierę, powstał nowy raport. Definiuje on pięć czynników decydujących o sukcesie wdrożenia biometrii przez bank lub inną instytucję finansową:

1. Wydajność: niezawodność i bezpieczeństwo rozwiązań biometrycznych osiągnięta dzięki połączeniu niskiego wskaźnika błędów algorytmicznych oraz dodatkowego składnika w postaci ID urządzenia.

2. Doświadczenie użytkownika: obsługa, która budzi poczucie zaufania i bezpieczeństwa, a jednocześnie jest na tyle prosta, że zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników.

3. Zgodność operacyjna: przyszłościowe rozwiązanie musi być zgodne z wieloma urządzeniami, zastosowaniami i technikami biometrycznymi (rozpoznawanie twarzy, tęczówki, głosu itp.).

4. Bezpieczeństwo: ograniczenie ryzyka dzięki szyfrowaniu zapisanych w urządzeniu szablonów biometrycznych i zapewnieniu, że będą dostępne tylko dla uprawnionych użytkowników.

5. Prywatność: korzystanie z technologii bezpieczeństwa w celu zachowania poufności i anonimowości klientów oraz bezpieczeństwa ich danych biometrycznych, także w ramach systemu uwierzytelniania.

Ajay Bhalla, prezes Mastercard ds. ryzyka korporacyjnego i bezpieczeństwa, mówi: „Skuteczne rozwiązania biometryczne dla urządzeń mobilnych wpisują się w model obsługi zorientowany na konsumenta, który jest obecnie stosowany w sektorze usług finansowych. Zapewnia on klientom natychmiastowy dostęp do ich informacji finansowych i umożliwia dokonywanie płatności. Rozwiązania biometryczne powodują odchodzenie od stosowania haseł. W przyszłości tożsamość cyfrowa będzie bazować na tym, kim jesteśmy, a nie na tym, co pamiętamy”.

Od biometrii nie ma odwrotu
Mastercard rozwija technologie biometryczne w obszarze płatności w celu usprawnienia obsługi klienta i zwiększenia bezpieczeństwa. Aplikacja Identity Check Mobile firmy Mastercard jest sukcesywnie wprowadzana w różnych krajach na całym świecie. Umożliwia ona weryfikację tożsamości posiadacza karty za pomocą skanera odcisków palców na smartfonie lub z wykorzystaniem technologii rozpoznawania twarzy przez zrobienie sobie selfie. Znacznie przyspiesza to proces dokonywania płatności przy jednoczesnym zwiększeniu jego bezpieczeństwa.

Zważywszy, że w kieszeniach dorosłych Polaków znajduje się ok. 20 mln smartfonów, konsumenci mają coraz szerszy dostęp do narzędzia, które umożliwia stosowanie technik biometrycznych. Współpraca pomiędzy Mastercard a Uniwersytetem Oksfordzkim przyczynia się do upowszechniania mobilnej biometrii w finansach.