Dzięki Tarczy Solidarnościowej gospodarstwa domowe w Polsce otrzymują prąd w preferencyjnej cenie do określonego poziomu zużycia. Wkrótce zostanie on zwiększony

Sejm uchwalił 16 sierpnia nowelizację ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Zwiększa ona limit zużycia energii w zamrożonej cenie.

Ceny netto energii elektrycznej w Polsce dla gospodarstw domowych zostały zamrożone do określonego poziomu zużycia i w efekcie nie wzrosły rok do roku. Wynoszą one nieco ponad 40 gr za kilowatogodzinę (ok. 10 eurocentów) i są jednymi z najniższych w Europie, średnia unijna to 25 eurocentów.

Do tej pory limit pozwalający na korzystanie z preferencyjnej ceny wynosił 2000 kilowatogodzin (kWh) rocznie dla gospodarstwa domowego, 2600 kWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami i 3000 kWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. Nowe limity będą sięgać od 3000 do 4000 kWh. Obejmą one wszystkie gospodarstwa domowe, również takie, które przed wejściem w życie nowych regulacji, przekroczyły dotychczasowy ich poziom. Ewentualna nadpłata zostanie zaliczona na poczet kolejnej faktury.

Dzięki tarczy i wyższym limitom przeciętna polska rodzina wyda w tym roku na energię od 3 tys. zł do nawet 4 tys. zł mniej w zależności od rodzaju gospodarstwa domowego. Te, które przekroczą ustalony limit, za zużytą powyżej niego energię zapłacą tylko ok. 69 gr za 1 kWh.

Rząd zdecydował także o obniżeniu od października ceny energii dla samorządów, podmiotów wrażliwych oraz małych i średnich firm.

Tarcza Solidarnościowa stwarza gospodarstwom domowym jeszcze dodatkową możliwość oszczędności.

– Polski Komitet Energii Elektrycznej już od ponad roku edukuje, o ile dzięki prostej zmianie nawyków jesteśmy w stanie ograniczyć zużycie energii w naszym domu, a w efekcie zmniejszyć wysokość rachunku za prąd. Teraz ta wiedza będzie jeszcze bardziej użyteczna, ponieważ rozwiązania rządowej Tarczy Solidarnościowej oferują dodatkowy rabat. Wystarczy, że w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zmniejszymy zużycie prądu o co najmniej 10 proc. Wówczas otrzymamy dodatkowy upust o wartości 10 proc. całego rachunku za energię elektryczną, który zostanie rozliczony w 2024 r. Jak pokazują nasze analizy na www.liczysieenergia.pl, oszczędność prądu na tym lub nawet większym poziomie jesteśmy w stanie osiągnąć bez dodatkowych wyrzeczeń czy drastycznej zmiany trybu życia – mówi Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Rządowa Tarcza Solidarnościowa wspiera Polaków, ale jest działaniem doraźnym. Różnica w cenie energii jest pokrywana z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, który finansują wytwórcy energii, budżet państwa i – zgodnie z nowelizacją ustawy – spółki węglowe. Jedynym sposobem na trwałe powstrzymanie wzrostu cen energii elektrycznej jest transformacja energetyczna, czyli inwestycje w źródła zero- i niskoemisyjne, takie jak elektrownie jądrowe, morskie i lądowe farmy wiatrowe, a także linie przesyłowe i dystrybucyjne oraz magazyny zielonej energii z OZE.

Według raportu analityków firmy doradczej EY przygotowanego na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej transformacja energetyczna w Polsce będzie kosztować co najmniej 600 mld zł do 2030 r. To tyle, ile zaplanowane wszystkie wpływy do polskiego budżetu w całym 2023 r. Według szacunków koncerny energetyczne przeznaczą tylko w tym roku na zamrożenie cen energii aż 20 mld zł, które mogłyby wydać na inwestycje. JPO

Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące podwyższonych limitów zamrożenia cen energii dostępne są na www.liczysieenergia.pl, stronie kampanii edukacyjnej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, której celem jest uświadomienie, jak racjonalnie korzystać z energii, a tym samym ograniczyć wysokość rachunków za prąd.

Ile zaoszczędzą Polacy

Podmiot Podwyższony limit zużycia energii (rocznie) Rachunek roczny 2023 r. bez Tarczy Solidarnościowej Rachunek roczny 2023 r. z Tarczą Solidarnościową Oszczędność w 2023 r.
Gospodarstwa domowe 3000 kWh 5700 zł 2700 zł 3000 zł
Gospodarstwa domowe z osobami z niepełnosprawnościami 3600 kWh 6800 zł 3200 zł 3600 zł
Gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny, rolnicy 4000 kWh 7600 zł 3600 zł 4000 zł

Partner

fot. materiały prasowe