Po zmianie przepisów najemcy lokali użytkowych mogą korzystać z maksymalnej ceny prądu wynoszącej 785 zł/MWh. Jest to możliwość dla m.in. najemców sklepów w galeriach handlowych i biur w biurowcach.

Najemca musi mieć status mikro-, małego albo średniego przedsiębiorcy (MSP).

Umowa najemcy z dostawcą prądu niezbędna do końca 2022 r.

Przed nowelizacją przepisy przyznawały prawo do "taniego prądu" tylko tym najemcom (MSP), którzy mieli umowy z energetyką na dostawę prądu. W skrócie, na nich był przepisany licznik.

Zmienił to art. 63 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687).

Dalej wymagana jest umowa z dostawcą prądu

Ustawodawca nie zrezygnował z wymogu posiadania takiej umowy. Bo tylko wtedy dostawca prądu wie, kto odbiera od niego "tani prąd". Ale wystarcza, gdy umowę ma właściciel nieruchomości. To on składa np. Tauronowi albo PGE oświadczenie, które od listopada 2022 r. jest podstawą do korzystania przez firmy z maksymalnej ceny za prąd 785 zł/MWh (netto).

Robi to w interesie swoich najemców.

Według ustawy to uprawnienie do pozyskania dla nich prądu przysługuje: "każdemu, kto z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego jest uprawniony lub zobowiązany do zapewnienia energii elektrycznej w lokalach użytkowanych przez m.in. mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.”

Właściciel nieruchomości jako pośrednik

Najemcy z dotowanego prądu skorzystają w sposób pośredni. Właściciel:

  • przekaże dostawcy prądu informację o uprawnieniu najemców (składając oświadczenie),
  • kupi prąd dla nich,
  • przekaże go do zużycia.

Całą procedurę uruchomi złożenie przez właściciela lokalu oświadczenia o prawie do dotowanego prądu.

Oświadczenie do 31 stycznia 2023 r.

Oświadczenie złożone do 31 stycznia 2023 r. daje tani prąd od ... 1 grudnia 2022 r.

Jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Dzięki niemu następuje zrównanie sytuacji prawnej najemców z przedsiębiorcami, którzy oświadczenia dostawcom prądu złożyli do 30 listopada 2022 r.

Przyznanie najemcom "taniego prądu" od 1 grudnia 2022 r. wynika z:

  • art. 3 ust. 1 pkt 2 i
  • art. 5 ust. 2 pkt 2
  • - ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Przykład

W biurowcu nie ma podliczników prądu dla najemców. Właściciel biurowca nie jest MSP. Nie składał więc oświadczenia o "tanim prądzie" w listopadzie 2022 r. Bo nie miał do tego prawa. Teraz może to zrobić. Jeżeli złoży oświadczenie do końca stycznia 2023 r., to tani prąd będzie dostępny dla firm najmujących biura w biurowcu od 1 grudnia 2022 r. O ile najemcy, to MSP.

Właściciel nieruchomości nie jest MSP

Nie ma znaczenia, czy właściciel nieruchomości sam ma prawo do korzystania z "taniego prądu". Bo to nie jest oferta dla niego. Nie musi być MSP.

Nie wszyscy najemcy są MŚP. Co wtedy?

Jeżeli w galerii handlowej albo biurowcu tylko niektórzy najemcy mają prawo do "taniego prądu", to nowe uprawnienie dotyczy tylko ich.

Przykład

W galerii handlowej lokale wynajmuje 41 sprzedawców. 24 firmy to MSP, pozostałe to duże firmy nie będące MSP. Właściciel galerii może poprzez oświadczenie pozyskać "tani prąd" dla 24 firm.

Jakie są skutki przekroczenia terminu 31 stycznia 2023 r.?

Z "taniego prądu" najemca skorzysta później (w zależności od stopnia przekroczenia terminu 31 stycznia 2023 r.).

Przykład

15 lutego 2023 r. właściciel galerii handlowej złożył oświadczenie Tauronowi. Prąd w cenie 785 zł/MWh jest dostępny najemcom od 1 marca 2023 r.

Nie tylko najem

Oświadczenie może złożyć „każdy, kto z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego jest uprawniony lub zobowiązany do zapewnienia energii elektrycznej w lokalach użytkowanych przez m.in. mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.” Dotyczy to nie więc nie tylko umowy najmu, ale np. użyczenia.

Czy nowe przepisy dotyczą osób fizycznych nie mających firm?

Nie, jest to możliwość dla małych i średnich firm (MSP). Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej i najmujące mieszkania nie mają żadnego interesu, aby wprowadzono dla nich podobne przepisy. Już wcześniejsze dają im prawo do taniego prądu w maksymalnej cenie 693 zł/MWh (po zużyciu limitu 2000 kWh, 2600 kWh i 3000 kWh). Jest to niższa cena niż dla firm. Osoby fizyczne nie składają żadnych oświadczeń, aby z niej w 2023 r. korzystać. Następuje to automatycznie.

Więcej na https://samorzad.infor.pl/ oraz Infor.pl : Tani prąd dla najemców. Termin na oświadczenie do 31 stycznia 2023 r.

Tomasz Król