Zespół ekspertów działających w resorcie rolnictwa przygotował propozycje zmian do ustawy o OZE. Dotyczą one spółdzielni energetycznych, celem działalności których jest produkcja energii na własny użytek i na potrzeby członków - poinformowało w środę MRiRW.

Czym jest spółdzielnia energetyczna?

Spółdzielnia energetyczna jest podmiotem zdefiniowanym w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Jest to rodzaj spółdzielni, której celem działalności jest produkcja energii na własny użytek, a także zaspokajanie potrzeb energetycznych jej członków na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich. Obecnie w Polsce są zarejestrowane tylko dwie takie spółdzielnie - przypomniał resort rolnictwa.

Eksperci pod kierunkiem pełnomocnika rządu ds. transformacji energetycznej obszarów wiejskich, wiceministra Janusza Kowalskiego od początku listopada 2022 r. prowadzili prace, które rozpoczęli od zidentyfikowania barier rozwoju spółdzielczości energetycznej. W toku zakończonych w środę, 28 grudnia tego roku prac zespół przygotował kompleksową propozycję zmiany ustawy o OZE w zakresie spółdzielni energetycznych. Przygotowane zmiany prawne zostały szczegółowo przekonsultowane i uzgodnione z wiceminister klimatu i środowiska Anną Łukaszewską-Trzeciakowską oraz ekspertami MKiŚ - poinformowano w komunikacie MRiRW.

Jakie zmiany przewiduje projekt?

Przygotowany projekt zmian prawnych m.in. doprecyzowuje definicję legalnej spółdzielni energetycznej oraz przedmiotu działalności, którym jest "wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub biogazu rolniczego, lub biometanu, lub wodoru, lub ciepła ze źródeł odnawialnych w instalacjach odnawialnego źródła energii, a następnie obrót nimi lub ich magazynowanie wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej lub jej członków".

Zespół ekspertów zaproponował szereg zmian dotyczących m.in.: zakresu podmiotowego spółdzielni energetycznej; obszaru działania takiej spółdzielni; doprecyzowania umów zawieranych przez sprzedawcę energii z poszczególnymi członkami spółdzielni energetycznej, a także z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego; uproszczenia sprawozdawczości spółdzielni energetycznych; doprecyzowania zasad rozliczeń pomiędzy spółdzielnią energetyczną a sprzedawcą.

W projekcie zmian zespół wskazał, że spółdzielnie rolników mogą prowadzić również działalność w zakresie wytwarzania m.in. energii elektrycznej, ciepła lub biogazu. Zaproponowano też wprowadzenie ułatwień dla przyłączania nowych źródeł OZE działających na rzecz spółdzielni energetycznych. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej nie będzie mogło odmówić wydania warunków przyłączenia dla instalacji odnawialnego źródła energii po spełnieniu określonych warunków.

Według zespołu ekspertów potrzebne są też ułatwienie nabywania przez jednostki samorządu terytorialnego energii poprzez zwolnienie z obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych w przypadku zakupu energii od spółdzielni energetycznej, której jednostka samorządu terytorialnego będzie członkiem.

Opracowany zakres zmian dot. spółdzielni energetycznych zostanie włączony do nowelizacji ustawy o OZE (UC 99) przygotowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska - poinformowało MRiRW.(PAP)

autor: Anna Wysoczańska

awy/ mk/