Dążenie do osiągnięcia neutralności emisyjnej wymusza coraz większe zainteresowanie wodorem jako paliwem alternatywnym. Według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej IRENA w 2050 roku 12% energii będzie pochodzić z wodoru, natomiast zdaniem Komisji Europejskiej Stary Kontynent będzie do tego samego roku produkować 10-12 mln ton wodoru.

Polska jest obecnie trzecim w Europie i piątym na świecie producentem „szarego wodoru” i ma szansę zostać światową potęgą w produkcji tego gazu. PKN ORLEN, największy polski koncern paliwowy, chce w tym uczestniczyć: w czasie 7. edycji Kongresu 590 przedstawiciele spółki mówili o swoich planach w tej dziedzinie.
PKN ORLEN już wcześniej ogłosił swoją strategię wodorową do 2030 roku. Firma uczestniczy między innymi w dużym programie budowy hubów wodorowych, a wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju organizuje konkurs NEON, w którym jedno z zagadnień dotyczy technologii wodorowych związanych z biochemicznym i biologicznym wytwarzaniem wodoru. W ramach tego projektu koncern oczekuje na propozycje rozwojowe, ale zawierające pełną wizję wdrożenia od rozwoju technologii po implementację demonstracyjną i komercyjną na potrzeby przemysłu.
- Kierunki, jakie nadaje nam Unia Europejska, czyli 10 mln ton wodoru produkcji własnej oraz 10 mln ton wodoru importowanego nisko- i zero emisyjnego już w 2030 roku, to nie jest już daleka przyszłość, a rzeczywistość, która dzieje się tu i teraz - mówił w czerwcu, w trakcie Kongresu 590 Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych PKN ORLEN. - W tym roku przygotowaliśmy strategię poświęconą wodorowi, gdzie wszystkie kierunki i projekty oraz cały łańcuch wartości wodoru zebraliśmy w jeden dokument. Chodziło o to, aby z jednej strony mieć możliwość realizacji tych projektów z pomocą europejskich i krajowych funduszy wsparcia, a z drugiej - żeby przygotowywać się do przyszłych rozwiązań legislacyjnych.
Strategia wodorowa PKN ORLEN zakłada inwestycje w technologie wodorowe w wysokości 7,4 mld złotych. Dotyczą one wszystkich technologii związanych z łańcuchem wartości, czyli z wytwarzaniem wodoru, hubów produkcyjno-dystrybucyjnych, a także całej logistyki i odbioru wodoru na stacjach tankowania. Projekt zakłada możliwość dostarczania wodoru dla transportu i mobilności, w tym budowę do końca tej dekady 100 stacji tankowania wodoru oraz 10 hubów wodorowych.
- Potwierdzeniem, że wodór staje się rzeczywistością jest fakt, iż w Trzebini już mamy uruchomiony pierwszy hub produkujący wodór jakości automotive. Posiadamy także laboratorium, które bada wszystkie parametry jakościowe tego wodoru; jesteśmy też w stanie mierzyć zanieczyszczenia na poziomie jednomilionowych części, które stanowią wymagane normy ogniw paliwowych. Uruchomiliśmy też pierwszą mobilną stację wodorową w Krakowie - dodał Grzegorz Jóźwiak.
PKN ORLEN wdraża także technologię wykorzystania wodoru w procesie dekarbonizacji rafinerii i petrochemii. W tym przypadku koncern stawia na wielkoskalową produkcję wodoru opartą o źródła odnawialne. Ogromny potencjał mają także odpady komunalne, czyli technologia zwana waste-to-hydrogen.
Już teraz PKN ORLEN prowadzi lub przygotowuje liczne projekty wodorowe mające bezpośrednie przełożenie na przyjętą strategię wodorową. Najważniejsze są dwa z nich: projekt Clean Cities - Hydrogen mobility in Poland (phase I), obejmujący wytwarzanie wodoru wysokiej czystości z procesu elektrolizy w hubie we Włocławku, docelowo zasilanego z OZE. W ramach tego projektu zostaną wybudowane dwie ogólnodostępne stacje tankowania wodoru, w Poznaniu i w Katowicach oraz mobilna stacja tankowania zlokalizowana we Włocławku. Projekt otrzymał wsparcie w postaci bezzwrotnego dofinansowania z CEF Transport Blending Facility w wysokości ok. 9 mln złotych.
Fot. materiały prasowe
Drugim flagowym przedsięwzięciem jest Hydrogen Eagle, czyli kompleksowy projekt infrastrukturalny, mający na celu utworzenie i rozbudowę infrastruktury wodorowej w Polsce, Czechach i na Słowacji. Jego realizacja pozwoli na dołączenie do międzynarodowej sieci tankowania wodorem poprzez budowę ponad stu stacji zarówno dla transportu kołowego, jak i kolei, oraz na osiągnięcie do 2030 roku mocy wytwórczych zero emisyjnego wodoru na poziomie ok. 50 tys. ton rocznie. Projekt zakłada budowę ośmiu nowych hubów wodorowych, w tym pięciu w Polsce, dwóch w Czechach oraz jednego na Słowacji.
Skuteczne wdrożenie strategii wodorowej zapewni Grupie ORLEN pozycję lidera na rynku wodoru w Europie Środkowej. Podsumowując: wdrożenie Strategii Wodorowej to 540 MW nowych mocy nisko- i zero emisyjnego wodoru, w tym z wykorzystaniem technologii elektrolizy wody zasilanej OZE oraz przetwarzania odpadów komunalnych. Docelowo, po roku 2030, może to być nawet 1 GW. To także 19 kiloton wodoru o jakości automotive, dostępnego na ponad 100 stacjach tankowania wodoru, wraz z niezbędną logistyką, wybudowanych w Polsce, Czechach i na Słowacji. A także, a może przede wszystkim - to o 1,6 mln ton mniej emisji CO2, a po roku 2030 - nawet 3 mln.