Produkcja węgla kamiennego spadła o 10,1% r/r do 3,85 mln ton w sierpniu 2022 r. (spadek o 3,9% m/m), wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Na tym nie koniec informacji o spadkach.

Węgiel kamienny i brunatny

W okresie styczeń-sierpień 2022 r. produkcja węgla kamiennego spadła o 1,6% r/r i wyniosła 35,88 mln ton.

Produkcja węgla brunatnego wyniosła 4,91 mln ton w sierpniu 2022 r., co oznacza wzrost o 2,1% w skali roku i o 8,7% m/m, zaś w okresie 8 miesięcy br. - wzrosła o 7,9% r/r do 35,57 mln ton, podano także.

Produkcja energii elektrycznej

W okresie styczeń-sierpień br. odnotowano wzrost o 3,2% r/r do 118,55 TWh, podał Urząd.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podały wcześniej, że produkcja energii elektrycznej ogółem spadła o 0,24% r/r do 14,02 TWh w sierpniu. W okresie styczeń-sierpień 2022 r. odnotowano wzrost produkcji o 4,82% r/r do 116,94 TWh.

Ropa i gaz ziemny

Produkcja olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (surowych) spadła w lipcu br. o 1% r/r i wzrosła o 1,1% m/m do 63,3 tys. ton.

W okresie styczeń-sierpień 2022 r. odnotowano natomiast wzrost produkcji gazu ziemnego (w stanie ciekłym lub gazowym) o 7,2% r/r do 3 782 hm3. W tym okresie produkcja olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (surowych) wyniosła 479 tys. ton, spadając o 4,8% r/r.