Za niespełna dwa lata w należącej do Grupy Veolia ciepłowni w Tarnowskich Górach (Śląskie) powstanie system kogeneracyjny, wykorzystujący do produkcji prądu i ciepła gaz ziemny, biomasę leśną oraz biogaz z miejscowej oczyszczalni ścieków. We wtorek wmurowano kamień węgielny pod tę inwestycję.

"Budowa efektywnego energetycznie systemu wpisuje się w strategię Grupy Veolia term. Zgodnie z nią, do końca 2030 roku wyeliminujemy węgiel we wszystkich systemach, którymi zarządzamy" - zadeklarowała prezes Grupy Veolia term Magdalena Bezulska, wskazując, iż tarnogórski projekt jest pierwszym w takim zakresie w skali Grupy.

W ramach przedsięwzięcia w ciepłowni w Tarnowskich Górach powstanie zespół kogeneracyjny zasilany gazem ziemnym o łącznej mocy 4 megawatów, wraz z kotłownią opalaną paliwem z biomasy leśnej o mocy 12 megawatów. Inwestycję uzupełni zespół kogeneracyjny o mocy 1 megawata cieplnego i 0,99 megawata elektrycznego, wykorzystujący gaz ziemny i biogaz z lokalnej oczyszczalni ścieków.

"Budowa nowego systemu zostanie zakończona do maja 2023 r. Realizacja inwestycji pozwoli na eliminację ponad 50 proc. paliwa węglowego" - poinformował we wtorek inwestor. 18 mln zł na inwestycję przeznaczyły fundusze ekologiczne: wojewódzki w Katowicach i narodowy w Warszawie.

Strategicznym celem Grupy Veolia jest eliminacja węgla do 2030 r. i osiągniecie pełnej neutralności klimatycznej do roku 2050. Drogą do realizacji tego celu są projekty służące zmianie obecnego miksu paliwowego i zastąpienie węgla paliwem gazowym, odnawialnymi źródłami energii i energią pochodzącą z odzysku - zarówno z procesów technologicznych, jak i termicznego przekształcania odpadów.

Prezes i dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce Frederic Faroche ocenił we wtorek, że transformacja energetyczna jest obecnie najpoważniejszym wyzwaniem, przed jakim stoją energetyka, przemysł i społeczeństwo, zaś droga do bezemisyjnej gospodarki nie polega tylko na eliminacji węgla z największych elektrowni i systemów ciepłowniczych.

"To właśnie takie inwestycje jak ta w Tarnowskich Górach - w wysokosprawne systemy energetyczne, pozwalają na efektywną produkcję ciepła i energii elektrycznej, wspierając transformację i rozwój lokalnych gospodarek" – przekonywał dyrektor. Tarnogórskie przedsięwzięcie weszło już w fazę realizacji - podpisano kontrakty z wyłonionymi w przetargach wykonawcami.

Przedstawiciele Grupy Veolia wyliczyli, że uruchomienie systemu w Tarnowskich Górach ograniczy zużycie węgla o 13 tys. ton oraz zredukuje emisję dwutlenku węgla o ponad 13,5 tys. ton rocznie. Zmniejszy się też emisja pyłów, dwutlenku siarki i tlenku azotu.

Budowa zespołów kogeneracyjnych w Tarnowskich Górach uzyskała łącznie 18 mln zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Veolia term, poprzez swoje spółki zależne, jest dostawcą ciepła w 67 miastach w Polsce. Grupę Veolia term tworzy sześć firm: Veolia Północ, Veolia Szczytno, Veolia Wschód, Veolia Południe, Veolia Zachód oraz Veolia term. Cała Grupa Veolia w Polsce zatrudnia 4,6 tys. pracowników; prowadzi działalność w 123 miejscowościach, zaś w 58 miastach zarządza sieciami ciepłowniczymi.