"Musimy cały czas pamiętać, że gaz ziemny jest jednak paliwem emisyjnym. Dlatego docelowo rola gazu będzie ograniczona. Ważne są przemyślane nakłady na infrastrukturę gazową, tak aby były one racjonalne i zakładały, że mówimy cały czas o gazie ziemnym jako paliwie przejściowym" - powiedział Guibourgé-Czetwertyński podczas konferencji "Śląski Ład".

"Nieco odmienna jest sytuacja w przypadku ciepłownictwa, ponieważ obecnie ciepłownie wykorzystują głównie jako paliwo węgiel kamienny - tak dzieje się przykładowo w Warszawie. Dlatego gaz ziemny jest jedynym paliwem zastępczym i to rozwiązanie musi być wspierane w programach inwestycyjnych" - dodał wiceminister.

PGNiG Termika realizuje obecnie inwestycje związane z budową bloków gazowych w dwóch warszawskich elektrociepłowniach, natomiast Polska Grupa Energetyczna (PGE) chce w ciągu najbliższych 8 lat we wszystkich ciepłowniach zrealizować inwestycje pozwalające na pełną rezygnację z wykorzystania węgla kamiennego.

Reklama