Polska fotowoltaika działa przede wszystkim w oparciu o rozdrobnionych producentów energii solarnej. Aż 75 proc. wszystkich systemów PV to mikroinstalacje fotowoltaiczne. Jest to przede wszystkim efekt realizowanego od września 2019 roku do grudnia 2020 roku programu Mój Prąd. Klienci indywidualni, którzy chcieli wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby mogli uzyskać 5 tys. zł dopłaty do instalacji o mocy 2-10 kW. 1,1 mld zł, jakie znalazło się w budżecie projektu, wystarczyło dla 220 tys. prosumentów. Całkowita moc instalacji, które powstaną dzięki wsparciu z tego programu wyniesie 1,2 GW. Program okazał się na tyle dużym sukcesem, że trwają już prace nad jego kolejną edycją.

Do zeszłego roku udział farm fotowoltaicznych w całkowitej mocy solarnej wynosił zaledwie 21 proc. W bieżącym roku do użytku będą oddawane wielkopowierzchniowe elektrownie fotowoltaiczne, które wygrały aukcje OZE w ostatnich latach. Polska fotowoltaika zmieni swój prosumencki charakter na zdecydowanie bardziej przemysłowy. Do końca bieżącego roku wolumen mocy instalacji PV przyłączonej do sieci wyniesie blisko 6 GW.

Zdaniem ekspertów z Instytutu Energetyki Odnawialnej do 2023 roku moc polskiej fotowoltaiki osiągnie 8 GW, a farmy fotowoltaiczne będą generowały tyle energii, co działające na rynku mikroinstalacje. Do 2025 roku całkowita moc zainstalowana PV może osiągnąć w Polsce poziom nawet 15 GW.

Reklama

Czysta energia w przemyśle

Farmy fotowoltaiczne budowane są przede wszystkim przez polskie koncerny energetyczne. W grudniu 2020 roku dołączył do nich jeden z dwóch największych odbiorców energii elektrycznej w Polsce – KGHM Polska Miedź.

Reklama

Wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej jest elementem realizacji strategii KGHM, zmierzającej do zwiększenia samowystarczalności energetycznej, większego wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Na początku grudnia 2020 roku firma KGHM ZANAM S.A. zakończyła budowę najnowocześniejszej w Polsce elektrowni fotowoltaicznej, funkcjonującej w oparciu o technologię 4.0, o rocznym poziomie produkcji energii do 3 GWh. „To pierwsza taka elektrownia w Polsce - innowacyjna, ekologiczna i efektywna. Elektrownia została zbudowana zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Agencji Energii, dotyczącymi rozwoju energetyki fotowoltaicznej. To nasz wkład w realizację polityki niskoemisyjnej gospodarki energetycznej KGHM Polska Miedź i realne źródło energii dla naszego zakładu w Legnicy” - powiedział Bernard Cichocki, prezes KGHM ZANAM, zakładu będącego jednym z największych w Polsce dostawców usług i sprzętu dla górnictwa.

Ambitne plany inwestycyjne

Koncern miedziowy ma w planach kolejne inwestycje. Przyjęta przez spółkę Koncepcja Programowo-Przestrzenna zakłada powstanie dwóch następnych elektrowni fotowoltaicznych („EPV”). „Zgodnie z naszą strategią, do 2030 roku połowę zapotrzebowania na energię chcemy pokryć z własnych źródeł, w tym z OZE. W branży górniczo-hutniczej to wyjątkowo ambitny cel. Nie tracimy czasu i rozwijamy projekty fotowoltaiczne,” - powiedział Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Według przyjętych przez spółkę założeń potencjał zainstalowanej mocy w dwóch projektach fotowoltaicznych ma wzrosnąć z 10do 14,5 MW. Tak duży skok mocy zainstalowanej będzie możliwy dzięki wykorzystaniu modułów o wyższej mocy niż początkowo zakładano oraz optymalnemu wykorzystaniu przestrzeni na działkach przeznaczonych pod inwestycję. „Podkreślamy, że mimo pandemii cały czas pracujemy. Odnosi się to nie tylko do codziennej produkcji, ale także do prowadzenia strategicznych projektów. Rozwój fotowoltaiki jest kluczowy w naszym dążeniu do produkcji zielonej miedzi z wykorzystaniem zielonej energii” - powiedział Prezes Chludziński.

W ramach programu "Rozwój Energetyki, w tym OZE" KGHM prowadzi obecnie dwa projekty fotowoltaiczne: elektrownia fotowoltaiczna (EPV) Piaskownia Obora oraz zespół EPV HMG I-III.

Powstanie EPV Piaskownia Obora będzie wiązało się ze zmianą pomysłu na rekultywację obszaru około 16 ha położonych na terenie Kopalni "Piaskownia Obora". Przyjęta w 2020 roku koncepcja zakłada budowę w tym miejscu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 8 MW. Pozwoli to na wyprodukowanie rocznie ok. 8,5 GWh czystej energii elektrycznej na potrzeby znajdującej się w pobliżu Kopalni Lubin Główny

Na elektrownię EPV HMG I-III będą składały się trzy osobne instalacje postawione na terenie Oddziału KGHM Huta Miedzi Głogów. Zgodnie z przyjętą koncepcją łączna moc elektrowni fotowoltaicznych będzie wynosić 6,5 MW i położona zostanie na obszarze około 12 ha. Urządzenia będą wytwarzały 6,9 GWh czystej energii elektrycznej na potrzeby Huty Miedzi Głogów.

Powstające EPV każdego roku pomogą zredukować emisję szkodliwych substancji do środowiska o ponad 10 tysięcy ton CO2, ponad: 7 ton związków siarki, 8 ton związków azotu, 3 tony tlenków węgla i blisko 0,4 tony pyłów.

Przyjęta przez KGHM strategia zakłada, że spółka do 2030 roku planuje zapewnić sobie połowę niezbędnej energii z własnych źródeł, w tym z OZE. Tyle prądu zużywa blisko 600 tysięcy gospodarstw domowych - czytamy na stronie KGHM.