NAJWAŻNIEJSZE DECYZJE I PUNKTY ZWROTNE W SPORZE O TURÓW
Reklama
Zawarcie porozumienia miałoby pozwolić na wycofanie skargi Czech z Trybunału Sprawiedliwości UE, a tym samym uniknięcie przez Polskę srogich kar, jakie TSUE może nałożyć na nas w związku z niewykonaniem nakazu natychmiastowego zatrzymania kopalni Turów do czasu rozstrzygnięcia skargi Czech. Ugoda ma opiewać na ok. 50 mln euro, ale kara dzienna, o którą wnioskowali Czesi, to aż 5 mln euro.
Dziś w Sejmie rząd ma przedstawić informacje na temat przyczyn i skutków nakazu TSUE.