Obecnie transport gazu LPG wymaga co do zasady (z pewnymi wyjątkami) zgłaszania, aktualizacji i uzupełniania danych oraz potwierdzania odbioru w rejestrze SENT. Wynika tak z rozporządzenia z 20 sierpnia 2020 r. (Dz.U. poz. 1477).
Ministerstwo Finansów argumentowało, że wprowadzenie monitoringu LPG było niezbędne, bo „duża różnica w opodatkowaniu LPG, w zależności od wykorzystania – jako źródło ciepła czy do napędu samochodów – powoduje naturalną pokusę nadużyć”.