Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje kompleksowe i długoterminowe rozwiązania służące ochronie odbiorców wrażliwych przed wzrostem cen energii elektrycznej - poinformował w czwartek PAP minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

"W pierwszej połowie 2021 roku przygotowane zostaną kompleksowe i długoterminowe rozwiązania służące ochronie odbiorców wrażliwych i wzmocnieniu ich pozycji na rynku. Naszym celem jest skoncentrowanie wsparcia na osobach, które w największym stopniu potrzebują go w opłacaniu rachunków" - powiedział Kurtyka.

Dodał, że prowadzone w 2020 r. konsultacje projektu ustawy, który wstępnie przewidywał udzielanie rekompensat za wzrost cen energii elektrycznej, jednoznacznie wskazały na nieefektywność takiego rozwiązania.

"Działanie to miało być jednorazowe i skierowane do bardzo szerokiej grupy beneficjentów, którzy w znacznej części nie potrzebują wsparcia przy opłacaniu rachunków za energię elektryczną" - stwierdził szef resortu klimatu. Dlatego - jak wskazał - przygotowywane obecnie w resorcie klimatu i środowiska rozwiązania ustawowe są "po pierwsze, rozwiązaniami systemowymi, a po drugie, skierowane są do grupy odbiorców w gospodarstwach domowych najbardziej zagrożonych ubóstwem energetycznym".