W ostatni dzień starego roku obradował rząd. Głównym tematem posiedzenia gabinetu Donalda Tuska była energetyka.

Rząd przyjął informację na temat realizacji polityki energetycznej do 2030 roku. Dokument zakłada, że dominującym paliwem energetycznym pozostanie węgiel. Coraz większa będzie jednak rola gazu, w tym także łupkowego.

W trakcie spotkania ministrów z premierem przyjęto również informację na temat realizacji zaleceń Rady UE w ramach Semestru Europejskiego 2013. Rekomendacje dla poszczególnych państw członkowskich są podstawowym instrumentem mechanizmu wzmocnionej koordynacji polityk gospodarczych w UE.

Rada Ministrów podjęła również uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego", przedłożoną przez ministra rolnictwa.

Na ostatnim w tym roku posiedzeniu rząd miał zająć się unijnym budżetem na lata 2014 - 2020. Minister Elżbieta Bieńkowska na antenie radiowej Jedynki powiedziała, że projekt choć jest gotowy, będzie przyjęty i przedstawiony 7 stycznia 2014 roku.