Jest to tak zwany test rynkowy.

Celem jest uzyskanie opinii przed wydaniem przez europejskie urzędy antymonopolowe decyzji zobowiązującej. Pozwala ona na szybkie wyeliminowanie praktyki i uniknięcie kary. Warunek - przedsiębiorca, wobec którego toczy się postępowanie, musi wyjść z taką inicjatywą i zaproponować rozwiązania, które usuną skutki niedozwolonych działań.

Urząd po raz pierwszy korzysta z takiej możliwości.

W kwietniu tego roku UOKiK wszczął postępowanie przeciwko PGNiG. Wątpliwości wzbudziły m.in. klauzule ograniczające odbiorcom gazu możliwości zmniejszania zamawianych na kolejne lata ilości paliwa gazowego w stosunku do zamawianych wcześniej. Ponadto Urząd zakwestionował klauzule utrudniające kontrahentom odsprzedawanie gazu zakupionego w PGNiG.
Spółka zwróciła się do UOKiK-u o wydanie decyzji zobowiązującej, proponując podjęcie działań, które w jej opinii przywrócą konkurencję na rynku.