Dokumenty te stanowią formalną podstawę funkcjonowania rynku gazu na TGE i m.in. określają warunki, które uczestnicy rynku muszą spełnić, by móc handlować tym surowcem na giełdzie.

Na razie będzie to możliwe wyłącznie za pośrednictwem towarowych domów maklerskich i domów maklerskich będących członkami TGE, zatrudniających maklerów giełd towarowych.

Uruchomienie rynku gazu na Towarowej Giełdzie Energii wpisuje się w proponowany przez Komisję i Radę Europejską zakres działań wdrożeniowych europejskiego wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu oraz ich rynków regionalnych, a także unowocześniania rynku krajowego. Zgodnie z wytycznymi UE, kraje członkowskie muszą zapewnić swoim obywatelom w zakresie energii i gazu m.in.:

- w pełni konkurencyjny, płynny i transparentny rynek
- możliwość swobodnego wyboru dostawcy
- uczciwe i optymalnie ustalane ceny
- bezpieczeństwo i pewność dostaw

„Polska pełni ważną rolę w zakresie tworzenia wspólnego, europejskiego rynku energii, głównie dzięki płynności, jaką udało nam się uzyskać na TGE. Jestem przekonany, że uczestnicy rynku gazu wykażą się równie mocną determinacją, by giełdowy obrót tym surowcem osiągnął wolumen i transparentność podobne do giełdowego parkietu energetycznego. Jest to niezbędny warunek do szybkiej i sprawnej liberalizacji tego rynku” – powiedział Ireneusz Łazor Prezes Towarowej Giełdy Energii.

Zgodnie z zapisami dyrektywy rynkowej III Pakietu Energetycznego, przyjętego przez Komisję Europejską w 2009 r., a który wszedł w życie w marcu 2011 r., zadaniem TGE jest utworzenie hurtowego rynku gazu w oparciu o rynek giełdowy, gdzie:
- kumulacja podaży i popytu na gaz i energię odbywa się w jednym miejscu
- wyznaczona zostanie referencyjna cena gazu i energii na lokalnym rynku hurtowym, ustalona w warunkach pełnej konkurencji (cena ta będzie stanowić punkt odniesienia dla pozostałych transakcji zawieranych na rynku gazu i energii)

Za jakość i bezpieczeństwo usług rozliczeniowych na rynku gazu TGE będzie odpowiadała Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT). Oferowane przez IRGiT różne formy zabezpieczeń, dają możliwość korzystania z niskich kosztów obsługi transakcji giełdowych, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów usług.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest największą giełdą regionu Europy Środkowo-Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl.