62,5 proc. respondentów w sondażu na zlecenie ministerstwa klimatu poparło budowę w Polsce energetyki jądrowej. Sprzeciw wobec atomu wyraziło 31,6 proc. ankietowanych. 46 proc. badanych nie ma nic przeciwko elektrowni jądrowej obok ich miejsca zamieszkania.

Odsetek zdecydowanych zwolenników atomu w badaniu z listopada 2020 r. wyniósł 31,7 proc., zdecydowanych przeciwników - 16 proc. Niecałe 6 proc. respondentów nie miało zdania i nie potrafiło wskazać jednoznacznej odpowiedzi.

Co prawda 46 proc. respondentów poparło ewentualną lokalizacje elektrowni jądrowej w bezpośredniej okolicy swojego miejsca zamieszkania, to ponad 51 proc. byłoby temu przeciwne. 32 proc. respondentów wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec takiego scenariusza.

70 proc. ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że budowa elektrowni jądrowych, jako niskoemisyjnych źródeł energii elektrycznej, jest dobrym sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi.

72,6 proc. uznało, że budowa w Polsce elektrowni jądrowej jest dobrym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Ogólnopolskie badanie na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska zostało zrealizowane przez firmę Danae w listopadzie 2020 r., metodą CATI na reprezentatywnej grupie 2110 osób w wieku 15-75 lat.

W październiku 2020 r. rząd przyjął aktualizację Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, w którym zakłada się obecnie, że pierwszy reaktor miałby ruszyć w 2033 r., a docelowo bloków jądrowych było by sześć i wszystkie zostałyby ukończone do 2043 r. PPEJ przewiduje, że pod rozwagę brane będą jedynie sprawdzone konstrukcje reaktorów wodnych ciśnieniowych (PWR) o dużych rozmiarach i mocy - 1-1,5 GW każdy.