Wstępny projekt techniczny i budowlany morskiej farmy wiatrowej PKN Orlen na Morzu Bałtyckim wykona Offshore Design Engineering z Wlk. Brytanii. Firma ta, jak podał koncern, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w tego typu zadaniach. Budowa farmy wiatrowej ma rozpocząć się w 2024 r.

PKN Orlen przypomniał, że rozpoczęcie projektowania morskiej farmy wiatrowej poprzedzone zostało wielomiesięcznymi badaniami wietrzności i struktury geologicznej dna morskiego. Koncern podał jednocześnie, że zakończenie prac projektowych "umożliwi szczegółowe zaplanowanie harmonogramu realizacji inwestycji".

"PKN Orlen rozpoczął projektowanie morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Wstępny projekt techniczny oraz budowlany wykona brytyjska firma Offshore Design Engineering Ltd., posiadająca ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji tego typu zadań" - oznajmiła we wtorkowym komunikacie spółka.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek ocenił, że "morska farma wiatrowa na Bałtyku to kluczowy projekt inwestycyjny", który znacząco wzmocni koncern "jako lidera transformacji energetycznej nie tylko w Polsce, ale też w Europie Środkowej". "W perspektywie kilku lat, dzięki inwestycjom w nisko i zeroemisyjne źródła wytwarzania, chcemy być jednym z najważniejszych producentów zielonej energii, na którą zapotrzebowanie stale rośnie" - podkreślił Obajtek, cytowany we wtorkowym komunikacie koncernu.

Szef PKN Orlen przyznał, że zanim "czysta energia z Morza Bałtyckiego trafi do krajowego systemu elektroenergetycznego" koncern czeka kilka lat intensywnych prac. "Chcemy włączyć w nie jak najwięcej polskich podmiotów, aby w ten sposób wspierać gospodarkę i budować potencjał polskiej branży offshore" – zapowiedział.

PKN Orlen przypomniał, że jako pierwszy koncern paliwowo-energetyczny z Europy Środkowej, zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej CO2 w 2050 r. Jak podkreślił, "ważnym elementem realizacji tego celu będzie rozwój nisko i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania". "Budowa morskiej farmy wiatrowej, której rozpoczęcie planowane jest w 2024 r., wpisuje się w strategię neutralności emisyjnej, w ramach której do 2030 r. koncern zainwestuje łącznie 25 mld zł w projekty umożliwiające redukcję oddziaływania na środowisko i otwarcie na nowe modele biznesowe" - zaznaczyła spółka.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że przygotowując się do budowy morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim "konsekwentnie, zgodnie z harmonogramem", realizuje badania i pomiary, jak również "procesy administracyjne i biznesowe". Koncern wspomniał przy tym, że posiada już warunki przyłączenia do sieci, zakończył wstępne badania geotechniczne dna morskiego, a także kontynuuje pomiary wietrzności. Według spółki, w lipcu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku została dostarczona dokumentacja z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla obszaru farmy wiatrowej - badania niezbędne do przygotowania raportu środowiskowego trwały 17 miesięcy i obejmowały swoim zasięgiem obszar ok. 323 km kw.

Jak podkreślił PKN Orlen, wybrany projektant jego farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim to brytyjska firma Offshore Design Engineering, która projektuje tego typu obiekty "dla największych koncernów i inwestorów na świecie". "Realizowane przez nią projekty obejmują zaprojektowanie m.in. niemal 8 GW mocy na wodach Wlk. Brytanii, 3,2 GW na terenie mórz Europy Północnej oraz w innych częściach świata, gdzie powstaje kolejne 2,6 GW mocy" - podał koncern. Wskazał zarazem, że istotny wpływ na wybór projektanta miało uwzględnienie w ramach przyszłej współpracy tzw. local content.

"Zgodnie z założeniami postępowania przetargowego firma uwzględniła w ofercie współpracę z polskimi kooperantami. Realizowany w ten sposób transfer know-how to istotny element budowy potencjału polskiej branży offshore" - zaznaczył PKN Orlen.

Koncern wyjaśnił jednocześnie, że podpisana z Offshore Design Engineering umowa obejmuje przede wszystkim przygotowanie szczegółowych projektów technicznych głównych urządzeń morskiej elektrowni wiatrowej. "Opracowana dokumentacja będzie zawierała m.in. analizy rozmieszczenia turbin oraz założenia dotyczące przewidywanej produktywności farmy. Pomoże także doprecyzować harmonogram i kosztorys inwestycji" - oznajmił PKN Orlen. Według niego, "wyniki pracy projektanta będą stanowić również wsparcie dla realizacji innych obszarów projektu, jak pozyskanie finansowania i ubezpieczenia inwestycji". "Z kolei opracowany projekt budowlany będzie podstawą do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę morskiej farmy wiatrowej" - dodał koncern.

PKN Orlen przypomniał, że prace nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej prowadzi poprzez spółkę Baltic Power, która posiada koncesję na budowę farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW - jej obszar, o łącznej powierzchni ok. 131 km kw., zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Choczewa i Łeby.