- Unia Europejska chce zwiększyć poziom zielonych inwestycji o 180 mld euro rocznie. Potrzebne jest zaangażowanie sektora prywatnego, zarówno bankowego, jak i rynków kapitałowych – przekonuje prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Realizacja celów klimatycznych wymaga dużego poziomu inwestycji w nowe rozwiązania. W ciągu najbliższych trzech lat ma zostać osiągnięty szczyt emisji CO2 na świecie, potem – zgodnie z ustaleniami – ma on zacząć spadać.

Czasu jest mało. Dlatego potrzebny jest szybki postęp technologiczny.