Rada nadzorcza PKN Orlen dokonała w czwartek zmian w zarządzie spółki, odwołując Krystiana Patera i powołując Ryszarda Lorka na stanowisko członka zarządu ds. handlowych - od 10 kwietnia oraz Józefa Węgreckiego na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych - od 23 marca.

Jak poinformował PKN Orlen, na tym samym posiedzeniu rada nadzorcza postanowiła delegować ze swego grona Jadwigę Lesisz do czasowego wykonywania czynności członka zarządu płockiego koncernu ds. inwestycji i zakupów - od 23 marca do czasu powołania członka zarządu na to stanowisko, przy czym na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

„Na najbliższym posiedzeniu zarządu nastąpi szczegółowe przypisanie poszczególnych obszarów do kompetencji członków zarządu” – zapowiedział PKN Orlen.

Odwołany obecnie z zarządu płockiego koncernu Krystian Pater zasiadał w nim od marca 2007 r., a ostatnio nadzorował tam pion produkcji.

Delegowana w czwartek do zarządu PKN Orlen Jadwiga Lesisz, w latach 2016-17 dyrektor departamentu zarządzania projektami i członek komitetu audytu w Ministerstwie Rozwoju, została powołana na wniosek Skarbu Państwa do rady nadzorczej płockiego koncernu 2 lutego.

Powołany obecnie do zarządu PKN Orlen Józef Węgrecki od 5 lutego był tam delegowany przez radę nadzorczą spółki do czasowego wykonywania czynności członka zarządu ds. inwestycji i zakupów - w czwartek zrezygnował z funkcji w radzie.

Natomiast Ryszard Lorek, powołany także w czwartek do zarządu PKN Orlen, to m.in. były prezes SGB-Bank w latach 2014-17, a latach 2008-14 jego wiceprezes, jak podał płocki koncern, twórca Poznańskiej Giełdy Towarowo–Pieniężnej.

Węgrecki i Lorek zajmą w zarządzie PKN Orlen stanowiska na które, jeszcze 2 marca, rada nadzorcza ogłosiła postępowania kwalifikacyjne – chodziło o stanowiska członków zarządu spółki ds. operacyjnych oraz ds. handlowych. Zgłoszenia w obu postępowaniach można było składać do 15 marca, a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, jak informował wcześniej płocki koncern, planowano w terminie od 16 do 21 marca.