Ponad 40 proc. zdających, czyli 3 tys. 420 osób, uzyskało pozytywny wynik na egzaminach wstępnych na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą - wynika z nieoficjalnych wyników tych egzaminów przekazanych przez resort sprawiedliwości.

"Wyniki tegorocznych egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną są wyższe niż w roku ubiegłym. Jedynie w przypadku aplikacji komorniczej zdawalność jest niższa niż w roku 2015, a porównywalna do wyników z roku 2014" - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Sprawiedliwości.

W sobotę w 24 miastach w kraju do tych egzaminów przystąpiło około 8,4 tys. prawników. Najwięcej osób przystąpiło do egzaminu na aplikację radcowską - 4 tys. 350. Na aplikację adwokacką egzamin zdawało 2 tys. 960 osób, notarialną 730 i komorniczą 350.

Na aplikację adwokacką zdało około 42 proc. kandydatów (1 tys. 260 osób). Najwyższą zdawalność w przypadku egzaminu na tą aplikację odnotowano w Szczecinie - około 56 proc., najniższą zaś w Koszalinie i Płocku – około 15 proc.

Spośród pozostałych aplikacji na aplikację radcowską zdało około 40 proc. (1 tys. 730 osób), na notarialną około 44 proc. (320 osób), zaś na komorniczą 31 proc. (110 osób).

Osoby, które otrzymały z egzaminu wynik pozytywny będą uprawnione - w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu - do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów i rozpoczęcia aplikacji.

Kandydaci na aplikantów rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Czas na rozwiązanie testu wynosił 150 minut. Pozytywny wynik otrzymywał kandydat, który odpowiedział poprawnie co najmniej na 100 pytań. Wszyscy kandydaci na poszczególne aplikacje rozwiązywali identyczne zestawy pytań testowych.

W tym roku po raz pierwszy zastosowane zostały rozwiązania wyrównujące szanse dla osób niepełnosprawnych. Jak podało MS w dziewięciu komisjach egzaminacyjnych dla osób niepełnosprawnych czas na rozwiązywanie testu został wydłużony o 75 minut. Ponadto dla osób tego potrzebujących egzemplarze testu i karty odpowiedzi wydrukowane zostały większą czcionką.

Egzaminy zostały jednocześnie przeprowadzone przez 68 komisji egzaminacyjnych - 28 komisji zajmujących się aplikacją adwokacką, 27 komisji ds. aplikacji radcowskiej, sześć komisji ds. aplikacji notarialnej oraz siedem komisji ds. przeprowadzenia egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą.

W skład każdej z komisji egzaminacyjnej wchodziło siedem osób - przedstawiciele ministra sprawiedliwości: sędziowie sądów powszechnych, sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego - a ponadto osoby delegowane przez odpowiednie organy samorządów: adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego oraz pracownik naukowy będący co najmniej doktorem habilitowanym nauk prawnych. W przypadku aplikacji adwokackiej i radcowskiej, w skład komisji wchodzi ponadto prokurator.

W ubiegłym roku do egzaminów na aplikacje prawnicze łącznie przystąpiło 8 tys. 931 osób, a zdało je łącznie 3 tys. 381 osób. Spośród 2 tys. 945, które przystąpiły do egzaminu na aplikację adwokacką, zdało 37,5 proc. Natomiast spośród 4 tys. 645 osób zdających na aplikację radcowską egzamin zakończył się pozytywnie dla 34,4 proc. zdających.

Największa zdawalność w zeszłym roku była w przypadku aplikacji komorniczej - ponad 64 proc. pozytywnych wyników na 601 zdających. Z kolei w przypadku egzaminu na aplikację notarialną - spośród 740 osób zdało 39,5 proc.