W dniach 1-2 kwietnia 2014 r. odbędzie się egzamin komorniczy. Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, do rozwiązania przygotowanych zadań przystąpi 630 kandydatów na komorników.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, w trakcie egzaminu zdający opracowują dwa zadania pisemne, dotyczące czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników. Zadania egzaminacyjne – jednakowe dla wszystkich zdających – przygotowane są przez zespół, powołany przez Ministra Sprawiedliwości, w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości oraz przedstawiciele delegowani przez Krajową Radę Komorniczą.

W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829), egzamin komorniczy nie będzie już obejmował części ustnej.

Egzamin rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwa po 6 godzin każdego dnia. Zdający każdego dnia opracowują jedno zadanie pisemne przygotowane na dany dzień egzaminu komorniczego.

Do egzaminu przystąpi około 630 zdających.

Egzamin przeprowadzany będzie przez 7 komisji egzaminacyjnychpowołanych przez Ministra Sprawiedliwości, mających siedziby w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. W skład każdej z komisji egzaminacyjnych wchodzi 7 osób – 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, 2 przedstawicieli samorządu zawodowego komorników i jeden pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny.

Ogłoszenia wyników tegorocznego egzaminu komorniczego należy spodziewać się w maju br.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Egzamin komorniczy 2013: Z jakimi zadaniami borykali się zdający? >>