Obowiązujące przepisy dotyczące Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ) nie odpowiadają funkcjom, jakie ten dokument powinien pełnić – ocenia Ministerstwo Zdrowia i planuje zmiany.

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczące Karty UZ został we wtorek skierowany do konsultacji i opiniowania.

W uzasadnieniu wskazano, że Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie została dotychczas wydana świadczeniobiorcom (z wyjątkiem województwa śląskiego, gdzie kiedyś Śląska Kasa Chorych wydała własną kartę), a dotyczące jej przepisy są martwe.

"Zaproponowana propozycja nowelizacji ma to zmienić, wprowadzając rozwiązania, które uruchomią proces wydawania KUZ przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla populacji osób pełnoletnich w Polsce oraz korzystania przez te osoby z funkcjonalności potwierdzania obecności w placówkach ochrony zdrowia podczas wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej lub potwierdzenia wykonania świadczeń opieki zdrowotnej" – informuje MZ.

Resort przypomina, że wydawanie KUZ jest przewidziane w okresie przejściowym, do czasu zaopatrzenia Polaków w dowód osobisty z warstwą elektroniczną, która będzie pełniła funkcję KUZ.

"Docelowo zatem podstawowym środkiem identyfikacji elektronicznej w systemie ochrony zdrowia będzie dowód osobisty z warstwą elektroniczną. W okresie przejściowym funkcję KUZ obok dokumentu wydawanego przez Fundusz będzie mogła spełniać także publiczna aplikacja mobilna udostępniana przez ministra właściwego do spraw cyfryzacji" – wskazano.

Zgodnie z założeniami projektodawcy KUZ będzie wydawana przez Fundusz nie później niż od 1 lipca 2020 r. Zakłada się, że do tej daty wyłoniony przez Fundusz wykonawca będzie przygotowany do produkcji kart elektronicznych, a Fundusz zbuduje system teleinformatyczny i zgromadzi narzędzia do wydawania certyfikatów zamieszczanych na KUZ.

W uzasadnieniu podano, że koszty związane z produkcją, wydaniem, dystrybucją KUZ oraz utrzymaniem obsługujących je systemów teleinformatycznych poniesie NFZ z własnych zasobów w ramach planu finansowego.(PAP)