Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało komunikaty Komisji egzaminacyjnych do spraw aplikacji adwokackiej z Gdańska i Częstochowy dotyczące terminów przeprowadzenia testów umiejętności.

Gdańsk

Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Gdańsku Informuje, że na podstawie art. 26 ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. Ust. z 2002 roku, nr 126, poz. 1069 ze zm.) oraz paragrafu 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu przeprowadzenia testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych (Dz. Ust. z 2005 roku, nr 258, poz. 2156) wyznacz następujące terminy przeprowadzenia testów umiejętności w roku 2014:

  • Termin pierwszy - 13 i 14 stycznia - rozpoczęcie o godz. 10.00 - część pisemna testu oraz 29 stycznia - rozpoczęcie o godz 10.00 - część ustna;
  • Termin drugi - 14 i 15 kwietnia - rozpoczęcie o godz. 10.00 - część pisemna testu oraz 30 kwietnia - rozpoczęcie o godz 10.00 - część ustna;
  • Termin trzeci - 2 i 3 czerwca - rozpoczęcie o godz. 10.00 - część pisemna testu oraz 17 czerwca - rozpoczęcie o godz 10.00 - część ustna;
  • Termin czwarty - 13 i 14 października - rozpoczęcie o godz. 10.00 - część pisemna testu oraz 29 października - rozpoczęcie o godz 10.00 - część ustna;

Częstochowa

Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie na podstawie art. 26 ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. Ust. z 2002 roku, nr 126, poz. 1069 ze zm.) oraz paragrafu 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu przeprowadzenia testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych (Dz. Ust. z 2005 roku, nr 258, poz. 2156) ogłasza cztery terminy przeprowadzenia testów umiejętności w roku 2014:

  • Termin pierwszy - na dzień 15 marca 2014 roku, godz. 10.00 i na dzień 16 marca 2014 roku, godz. 10.00-część pisemna oraz na dzień 20 marca 2014 roku, godz. 10.00-część ustna;
  • Termin drugi - na dzień 21 czerwca 2014 roku, godz. 10.00 i na dzień 22 czerwca 2014 roku, godz. 10.00-część pisemna oraz na dzień 26 czerwca 2014 roku, godz. 10.00-część ustna;
  • Termin trzeci - na dzień 06 września 2014 roku, godz. 10.00 i na dzień 07 września 2014 roku, godz. 10.00-część pisemna oraz na dzień 11 września 2014 roku, godz. 10.00- część ustna;
  • Termin czwarty - na dzień 15 listopada 2014 roku, godz. 10.00 i na dzień 16 listopada 2014 roku, godz. 10.00-część pisemna oraz na dzień 20 listopada 2014 roku, godz. 10.00-część ustna.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości