Bez zasad etycznych adwokat czy radca prawny jest zwykłym przedsiębiorcą. Dlatego w nowym egzaminie trzeba będzie się wykazać znajomością i tych zagadnień.
Dotychczas znajomość zasad wykonywania zawodu i zasad etyki nie była weryfikowana na egzaminie adwokackim i radcowskim. W efekcie osoby, które ubiegały się o przyjęcie w poczet członków jednego z tych samorządów, a nie odbyły aplikacji, mogły zostać profesjonalnym pełnomocnikiem bez sprawdzenia, czy reguły te mają opanowane. Przepisy deregulacyjne uwzględniły postulaty korporacji i w nowym kształcie egzaminu końcowego znalazło się zadanie z tej materii. Zdającym przyjdzie więc napisać opinię prawną z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki na podstawie akt lub przedstawionego stanu faktycznego opracowanego na potrzeby egzaminu. Jednocześnie z egzaminu zawodowego już od 2014 r. znika najłatwiejsza jego część – test. Pierwszy egzamin z etyki zostanie zaś włączony do egzaminu zawodowego w 2016 r.
– Testowy egzamin adwokacki był od samego początku kompletnym nieporozumieniem. Dobrze, że przechodzi do lamusa – podkreśla adwokat Jerzy Naumann, były prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury.