Zamieszczamy ogłoszenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, dotyczące terminów testów umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów na podstawie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie działając na podstawie art. 26 powołanej wyżej ustawy (Dz. U. z 2002 r. nr 126, poz. 1069, z późn. zm.) oraz § 13 w zw. z § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych (Dz. U. z 2005 r. nr 258, poz. 2165, z późn. zm.) zawiadamia, że Komisja Egzaminacyjna powołana zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 201/13/DZP z dnia 28 marca 2013 r. dla obszaru właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie ustaliła następujące – w roku 2014 – terminy przeprowadzenia testów umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej:

  • termin I: 21 i 22 lutego 2014 r. – część pisemna oraz 8 marca 2014 r. – część ustna
  • termin II: 6 i 7 czerwca 2014 r. – część pisemna oraz 21 czerwca 2014 r. – część ustna
  • termin III: 5 i 6 września 2014 r. – część pisemna oraz 20 września 2014 r. – część ustna
  • termin IV: 21 i 22 listopada 2014 r. – część pisemna oraz 6 grudnia 2014 r. – część ustna

Kandydaci składający wnioski o wpis na listę adwokatów w tym trybie winni dołączyć do tych wniosków dokumenty, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. nr 126, poz. 1069, z późn. zm.).