Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiła się aktualna lista osób, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu radcowskiego. Wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisję Egzaminacyjną II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu lista osób z pozytywnym wynikiem wydłużyła się o 59 nazwisk.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 366 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości poniżej publikuje imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego, który odbył się w dniach 28-31 sierpnia 2012 r., wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisje Egzaminacyjne II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 28-31 sierpnia 2012 r.
pobierz plik

Szczegółowe informacje dostępne na stronie ms.gov.pl